Daudzdzīvokļu ēku renovācijas tempu kāpināšana Baltijas jūras reģionā projekta RenoWave ietvaros

Pagājušajā nedēļā kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona partneriem bijām Ekonomikas ministrijā, lai pārrunātu situāciju daudzdzīvokļu ēku renovācijas jautājumos un meklētu veiksmīgākos veidus, kā palielināt sabiedrības izpratni par šī procesa lietderību.

Kāda ietekme ir jau atjaunoto ēku iedzīvotāju veiksmīgās pieredzes stāstiem, kuri ir patiesie viedokļu līderi kopienās, kā palielināt daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti un kādu argumentāciju labāk izvēlēties, uzrunājot par ēkas atjaunošanu nepārliecinātos dzīvokļu īpašniekus – šie ir tikai daži no pārrunātajiem tematiem.

Baltijas Vides Forums kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu un EM ir iesaistīti RenoWave projektā, kura mērķis ir daudzdzīvokļu ēku fonda renovācijas palielināšana Baltijas jūras reģionā. Viens no galvenajiem uzdevumiem Latvijā, pie kura šī projekta ietvaros strādājam, ir vienas pieturas aģentūras paplašinātā modeļa izveide Vidzemē. Tikšanās laikā gūtie secinājumi un atziņas ir vērtīgs pienesums, lai šo vienas pieturas aģentūru izveidotu par efektīvu instrumentu, kas iedzīvotājiem sniegs atbalstu piemērotākajās formās.