Ilgi gaidītie vasaras mēneši ir pienākuši, un daudzi no mums jau dodas tādās aktivitātēs kā peldēšana, dārza darbi vai aktivitātes ārpus mājas. Tāpēc mēs, projektā LIFE AskREACH, esam rūpīgāk apskatījuši šīm aktivitātēm nepieciešamās preces.

 

Dažādu peldēšanas, dārzkopības un DIY (do it yourself) preču pārbaude visā Eiropā parādīja, ka daudzi izstrādājumi joprojām satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas cilvēkiem, videi vai pat abiem kopā. Daži no analizētajiem izstrādājumiem pat vairs nav likumīgi atļauti Eiropas tirgū to sastāva dēļ.

Preču sastāva testēšanas rezultāti

Kopumā tika iegādāti 106 izstrādājumi 13 dažādās ES valstīs. Tie tika nosūtīti uz neatkarīgu un akreditētu laboratoriju un tajos tika meklētas vielas, kas rada ļoti lielas bažas (= SVHC – substances of very high concern). Šīm vielām var būt dažāda negatīva ietekme uz cilvēka veselību un vidi. Tie, piemēram, var izraisīt vēzi, bojāt mūsu DNS, ietekmēt  hormonālās sistēmas darbību vai saglabāties un uzkrāties vidē.

 

Plastifikatori 2020. gada jūlijā tika aizliegti izmantošanai patēriņa precēs dēļ to negatīvās ietekmes uz cilvēku hormonālo sistēmu. Jau ļoti zemā koncentrācijā tie var būt toksiski reproduktīvajai sistēmai. Tomēr šie plastifikatori tika atrasti koncentrācijā līdz 23% no kopējā izstrādājuma svara, kas nozīmē, ka gandrīz ceturtā daļa izstrādājuma tika izgatavoti no šīm kaitīgajām vielām.

Šīs augstās plastifikatoru koncentrācijas tika konstatētas:

  • dārzkopības cimdos;
  • bērnu krāsošanas priekšautos;

Savukārt gumijas izstrādājumos ir konstatēti 4 kancerogēni un noturīgi policikliskie ogļūdeņraži, kas pārsniedz robežvērtību. Šīs īpaši bīstamās vielas ir arī papildus ierobežotas saskaņā ar ES ķīmisko vielu regulu REACH, un izstrādājums nebija piemērots laišanai ES tirgū.

Daudzām īpaši bīstamām vielām joprojām ir pieļaujams atrasties patēriņa precēs, bet par tām vismaz ir jāpaziņo piegādes ķēdē un pēc pieprasījuma arī patērētājiem. Patērētāji var pieprasīt informāciju par īpaši bīstamo vielu klātbūtni jebkurā izstrādājumā no jebkura uzņēmuma, kas pārdod vai izplata šo izstrādājumu. Ja īpaši bīstamo vielu koncentrācija pārsniedz 0,1 % no izstrādājuma svara, mazumtirgotājam, importētājam un ražotājam ir likumā noteikts pienākums sniegt patērētājam šo informāciju un to, kā droši izstrādājumu izmantot. Šis pienākums ir noteikts saskaņā ar ES ķīmisko vielu regulu REACH. Izmantojot šīs “tiesības zināt”, patērētāji var labāk pasargāt sevi no netīšas bīstamu ķīmisku vielu ienešanas savās mājās.

Testu rezultāti liecina, ka daudzi Eiropas tirgū pieejamie izstrādājumi joprojām satur īpaši bīstamās vielas (SVHC), dažkārt pat ļoti augstā koncentrācijā. Salīdzinot ar mūsu iepriekšējām testēšanas kārtām, ražotāji un mazumtirgotāji ir kļuvuši labāk informēti par īpaši bīstamām vielām savos produktos, taču joprojām ir daudzi, kas nezina un tādējādi pat nereaģē uz patērētāju pieprasījumiem par īpaši bīstamo vielu klātbūtni izstrādājumos.

Peldēšanas, dārzkopības un DIY preču testēšanas rezultātu pārskats angļu valodā. 

Eiropas Savienības finansētais projekts “LIFE AskREACH” šīs problēmas risina kopš 2017. gada septembra. Esam izstrādājuši viedtālruņa lietotni “Scan4Chem”, ko patērētāji var izmantot, lai skenētu preces svītrkodu un saņemtu informāciju par to vai produktā nav kādas īpaši bīstamās vielas uzreiz no mūsu Eiropas datu bāzes. Ja uzņēmumi vēl nav augšupielādējuši pieprasīto informāciju mūsu datubāzē, mazumtirgotājam un/vai ražotājam var tikt nosūtīts automātiski ģenerēts pieprasījums. Tāpat mēs strādājam kopā ar uzņēmumiem, palīdzot tiem sakārtot komunikāciju piegādes ķēdē, pārvaldīt un atbildēt uz īpaši bīstamo vielu pieprasījumiem izstrādājumos un uzlabot uzņēmumu izpratni par īpaši bīstamām vielām kā arī īpaši bīstamo vielu politiku kopumā.

Izmanto savas tiesības zināt un radīt pārmaiņas!

Mēs ļoti iesakām patērētājiem lejupielādēt lietotni “Scan4Chem” un pieprasīt informāciju par visiem viņus interesējošajiem izstrādājumiem (precēm). Uzņēmumu reakcija un galu galā kaitīgo vielu aizstāšana patēriņa precēs uzlabosies tikai tad, ja to klienti sāks pieprasīt šo informāciju, parādot, ka tas ir būtiski. “Scan4Chem” ļauj patērētājiem vieglāk iesaistīties un pieprasīt informāciju. Izmantojot lietotni īpaši bīstamo vielu pieprasījumus var nosūtīt mazāk nekā minūtes laikā esot uz vietas veikalos.

Lietotni “Scan4Chem” var lejupielādēt operētājsistēmai iOS un Android. Turklāt mēs esam izstrādājuši tīmekļa lietotni, ko var izmantot, piem. iepērkoties tiešsaistē.

Ja jūsu uzņēmums cenšas būt atbilstošs prasībām un atbildīgs par savu saražoto un/vai tirgoto produkciju, esat laipni aicināti reģistrēties mūsu AskREACH datubāzē.

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).

    LIFE ASK REACH - Logo