Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Ekspertu sanāksme par augsta riska bīstamajām vielām izstrādājumos

Ar mērķi iegūt padziļinātu informāciju par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kuri nopērkami Latvijā, lai veicinātu Vides politikas īstenošanas mērķu sasniegšanu par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, Baltijas Vides Forums īsteno projektu saistībā ar augsta riska bīstamajām ķīmiskajām vielām un to izmantošanas ierobežošanu.

13. aprīlī tiešsaistē norisinājās ekspertu sanāksme par augsta riska bīstamajām vielām izstrādājumos un prioritāro vielu identificēšanu Latvijā.

Sanāksmes saturs:

Maijā plānotajā ekspertu sanāksmē plānots prezentēt pārskatu par uzņēmumu aptaujas rezultātiem.

Projektā risināmā problēma ir nepilnīga informācijas un pētījumu bāze par prioritāro augsta riska ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos. Šāda informācijas bāze nepieciešama, lai nodrošinātu informētības līmeņa paaugstināšanu par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kā arī lai sekmētu pasākumu noteikšanu un īstenošanu vides piesārņojuma samazināšanai.

Aktivitāte veikta projektā “Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā” (Nr.1-08/183/2020).