Projekta RenoWave ietvaros Vidzemē plānots ne tikai izveidot vienas pieturas aģentūras paplašināto modeli, kas sniegs atbalstu ēku atjaunošanai, bet arī veikt energoauditus piecās daudzdzīvokļu mājās.

Kas ir energoaudits un kādus ieguvumus sniedz?

Energoefektivitātes likums to definē kā darbības, kuras tiek veiktas, lai iegūtu informāciju par enerģijas patēriņa struktūru ēkās vai ēku grupās, procesos vai iekārtās, kā arī noteiktu un novērtētu ekonomiski pamatotas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuru rezultāti tiek apkopoti ziņojumā.

Proti, energoaudits ir ēkas apsekošanas un tehniskās izvērtēšanas process, kura rezultātā tiek izpētītas enerģijas plūsmas ēkā – noteikti tās zudumi un ierosinātas efektīvākās taupīšanas iespējas. Energoaudita pārskats ir dokuments, kurā speciālisti ir aprēķinājuši pašreizējo ēkas enerģijas patēriņu un norādījuši efektīvākos pasākumus, lai veicinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu.

Izstrādājot daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas un atjaunošanas projektu, energoaudits ir obligāts priekšnosacījums, lai saņemtu kredītu un iespējamu ES līdzfinansējumu. Līdz ar to šāda izvērtējuma pieejamība atvieglo un veicina daudzdzīvokļu mājas atjaunošanas procesu.

2023.gada nogalē Vidzemes plānošanas reģions aicināja pašvaldības iesūtīt rekomendējošu informāciju par daudzdzīvokļu ēkām, kurām būtu nepieciešams sagatavot energoauditu māju tālākai virzībai uz iespējamo atjaunošanu.