Iespēja piedalīties pilsētplānošanas un inovāciju hakatonā “LifeHack Valmiera”!

No 2024. gada 13. līdz 17. maijam Valmierā norisināsies pilsētplānošanas un inovāciju hakatons “LifeHack Valmiera”. Hakatona ietvaros dalībnieki aicināti izstrādāt Valmieras pilsētai inovatīvus dabā balstītos risinājumus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai, kā arī monitoringam un pārmaiņu prognozēšanai, pielietojot inovatīvas sensoru tehnoloģijas. Hakatons pirmās četras dienas  norisināsies tiešsaistē, savukārt noslēguma dienas plānota klātienes formātā Valmierā. Komandas, kas izstrādās inovatīvākos, efektīvākos un ietekmīgākos risinājumus, sacentīsies par kopējo balvu fondu 5000 eiro apmērā.

“LifeHack Valmiera” hakatonā aicināti piedalīties studenti, tehnoloģiju eksperti un profesionāļi no vides zinātnes, pilsētplānošanas, inženierzinātnēm, informācijas tehnoloģiju un arhitektūras jomām. Pieteikties var gan komandas, gan individuāli dalībnieki, kuri ir gatavi pielietot savas zināšanas un prasmes, lai uzlabotu Valmieras pilsētvidi.

Dalībniekus aicina izvēlēties vienu no sešiem izaicinājumiem, kas izstrādāti, lai uzlabotu Valmieras pilsētas vidi un ekoloģisko ilgtspēju. Tēmās ietilpst inovatīvas pieejas applūšanas risku mazināšanai, pilsētas karstuma salas problēmas un ūdens kvalitātes uzlabošana.

Hakatona “LifeHack Valmiera” laikā dalībniekiem būs iespēja sadarboties ar ekspertiem no Valmieras pilsētas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Vidzemes Augstskolas, Tallinas Tehniskās universitātes, Tartu Universitātes,  Igaunijas Dabaszinātņu universitāte un vides, kā arī tehnoloģiju nozares uzņēmumiem. Eksperti sniegs atbalstu un konsultācijas, lai dalībniekiem būtu pieejami nepieciešamie dati un informācija efektīvu risinājumu izstrādei.

Atbalstot hakatona organizēšanu, Valmieras novada pašvaldības mērķis ir definēt iespējas vides problēmvietu risināšanai Valmieras pilsētā ar tādiem dabā balstītiem risinājumiem, kas sniegtu  Valmieras pilsētas iedzīvotājiem un viesiem daudzveidīgu, sakoptu un pieejamu vidi. Sagaidām, ka hakatona laikā komandu izstrādātās idejas būs ne tikai inovatīvas un dabai draudzīgas, bet arī veicinās iedzīvotātāju izpratni par ilgspējīgu dabas resursu izmantošanas iespējām,” norāda Valmieras novada pašvaldības galvenā projektu vadītāja pilsētplānošanas un projektēšanas jautājumos Ramona Višņevska

Pirms hakatona, 8. maijā, tiešsaistē norisināsies pasākums, kura ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par hakatona norisi, izaicinājumiem, kā arī tiks organizēta komandu veidošanas sesija. Pieteikšanās hakatonam līdz 2024. gada 12. maijam.

Plašāka informācija un reģistrācija hakatona “LifeHack Valmiera” mājas lapā: https://lifehackvalmiera.hacktribe.co

Piedalies “LifeHack Valmiera” un radi inovatīvus vides risinājumus!

Kontaktinformācija:

Jurijs Kondratenko, Rīgas Tehniskā universitāte, Jurijs.Kondratenko@rtu.lv

Kārlis Skuja, Rīgas Tehniskā universitāte, karlis.skuja_1@rtu.lv

Hakatonu organizē Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un tas tiek rīkots Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE LATESTadapt” (“Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”) ietvaros un ar tā atbalstu. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Klimata ministrijas. Informācija satur tikai projekta LIFE LATESTadapt īstenotāju redzējumu, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.