Jaunākie Eirobarometra aptaujas dati par klimata pārmaiņām

Jaunākie Eirobarometra aptaujas rezultāti, kurā apkopoti ES iedzīvotāju uzskati klimata pārmaiņu jautājumos liecina, ka 77% eiropiešu šo uzskata par ļoti nopietnu vai 16% par samērā nopietnu problēmu. Ja atsevišķi izdalām Latvijas intervēto atbildes, tad arī šeit tendence ir līdzīga, jo 54% aptaujāto norāda, ka klimata jautājumi viņiem ir ļoti būtiska un 32% samērā būtiska problēma.

Viena no pieejām, kā risināt sabiedrībai aktuālo tēmu, ir pāreja uz aprites ekonomiku. Tas ir ilgtspējīgs attīstības modelis, kura mērķis ir produktu, materiālu un resursu vērtības noturēšana ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu, gan arī kaitīgo ietekmi uz vidi. Sistēmā “paņem-izgatavo-izmet ’’(take-make-waste), kura darbojas patlaban, produkti un materiāli parasti netiek izmantoti pilnībā, resursi tiek patērēti, nedomājot par to izsīkumu nākotnē, un atkritumu apjomi strauji pieaug, kopumā radot vides piesārņojuma problēmas un nozīmīgas klimata izmaiņas.

Eirobarometra aptauja rāda, ka jau tagad Eiropas iedzīvotāji saskata savu individuālo atbildību un rīkojas, lai samazinātu resursu patēriņu un atkritumu rašanos. Tā 70% no visu ES dalībvalstu pilsoņiem un 57% Latvijas iedzīvotāju cenšas samazināt savu atkritumu daudzumu un regulāri šķirot atkritumus, lai tos varētu nodot atkārtotai pārstrādei. Atteikties no lielveikalos piedāvātajiem plastmasas maisiņiem un nevajadzīga iepakojuma ir gatavi 53% eiropiešu un 48% Latvijas aptaujāto.

Lai ieviestu konkrētus risinājumus kā efektīgāk pārvaldīt un samazināt plastmasas atkritumu plūsmu uz Baltijas jūru, vienlaikus ievērojot aprites ekonomikas principus, kopā ar partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas un Somijas, strādājam projektā Baltiplast.