2024. gada 23. aprīlī devāmies uz Salaspili, lai tiktos ar SIA “Salaspils Siltums’’ projektu vadītāju Renāti Bražinsku un pārrunātu labo praksi datu apkopošanas un sistematizēšanas jautājumos, kā arī daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu vadībā.

“Salaspils Siltums” ir godalgots pasaules līmeņa siltumapgādes uzņēmums ar laikmetīgu, inovatīvu un videi draudzīgu pieeju. Savu darbību pratis organizēt tā, ka 95% siltumenerģijas tiek ražoti no atjaunīgajiem resursiem – saules un vietējās šķeldas un tikai 5% no gāzes. Uzņēmums neapstājas pie sasniegtā, un tuvākajā nākotnē plāno uzstādīt industriālu siltumsūkni –  efektīvu, videi un cilvēkam draudzīgu siltuma ieguves iekārtu.

Uzņēmuma starptautisko konkurētspēju apliecina prestižais “Global District Energy Climate Awards” apbalvojums, ko reizi divos gados piešķir Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas centralizētās enerģijas uzņēmumiem par izciliem sasniegumiem un unikāliem, inovatīviem projektiem. Salaspils Siltums ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis šo augsto novērtējumu.

Domājot par ilgtspējīgu ražošanu un resursu optimālu izlietošanu, uzņēmumā ir ieviesta un sertificēta ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēma.

Pašvaldības uzņēmums “Salaspils Siltums” ar centralizēto siltumapgādi nodrošina 137 daudzdzīvokļu namus, no tiem 132 ir Salaspils pilsētā un 5 Saulkalnē. Katram no šo māju iedzīvotājiem ir iespēja regulāri sekot līdzi un analizēt savas mājas siltumenerģijas patēriņu.

Uzņēmuma mājaslapā regulāri tiek publicēts faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums (grafiskā veidā) ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā, ņemot vērā ārgaisa temperatūras izmaiņas. Šeit katra dzīvokļa īpašnieks var iegūt precīzu informāciju par to, kāds katru mēnesi bijis mājas siltuma izlietojums un salīdzināt ar tā paša mēneša iepriekšējo gadu datiem.

Skaidrojot procesu, kādā dati tiek ievākti un sistematizēti un kas veicinājis esošās sistēmas ieviešanu, Renāte Bražinska stāsta, ka kopš 2011.gada daudz strādāts pie saimniecības sakārtošanas, gan uzlabojot siltumsistēmu tehnisko stāvokli, gan novēršot problēmas ar datu uzskaiti un norēķiniem. Tā rezultātā visās mājās tika uzstādītas automātiskās datu nolasīšanas sistēmas. Katras 20 minūtes informācija tiek fiksēta un nosūtīta uz datu centru, apstrādāta īpaši izstrādātā programmā un reizi mēnesi publicēta “Salaspils Siltums” mājaslapā.

Šādas sistēmas izmantošana ilgtermiņā ļauj ietaupīt laiku un līdzekļus, jo darba veikšana tiek maksimāli atvieglota. Būtiski arī, ka tiek saglabāta nemainīga precizitāte un izvairīšanās no kļūdām datu nolasīšanas procesā un visa informācija tiek automātiski apkopota un saglabāta.

Tā kā projekta RenoWave galvenais mērķis ir palielināt daudzdzīvokļu ēku fonda atjaunošanu Baltijas jūras reģionā, tad līdzās ”Salaspils Siltums” labajai pieredzei strādājot ar datiem, mūs interesēja arī veiksmīgi īstenotie daudzdzīvokļu namu atjaunošanas projekti Salaspilī, kur uzņēmumam bijusi svarīga loma.

Vēloties veicināt ēku atjaunošanas tempus un atbalstīt iedzīvotājus komplicētajā projektu īstenošanas procesā, Salaspils novada pašvaldība projektu vadību deleģējusi “Salaspils Siltums”.

Kopumā līdz 2024. gadam Salaspilī ir pabeigti 28 daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti, no tiem 5 māju projektu vadību ir realizējis ‘’Salaspils Siltums”. Par katru no 5 atjaunotajām mājām Renāte Bražinska stāsta ar lielu aizrautību, jo process no idejas līdz būvdarbu pabeigšanai vienmēr ir bijis dažādu izaicinājumu pilns, tāpēc sasniegtie rezultāti ir jo īpaši svarīgi. 2020.gadā konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā” tieši Salaspils Siltums vadībā atjaunotais nams Daugavas ielā 2 ieguva 1.vietu kategorijā energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka.

Pie galvenajiem ieguvumiem no daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas uzņēmuma pārstāve min labākus dzīves apstākļus un augstāku energoefektivitāti, samazinātas ēkas uzturēšanas izmaksas un iespēju saņemt līdzfinansējumu. Patlaban vēl 11 daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji Salaspilī ir lēmuši par savu māju atjaunošanu un dara to kopā ar Salaspils Siltumu.

Intervija tapusi projektā “Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā”, RenoWave. Projektu līdzfinansē INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam.