Ilgtspējīga mobilitāte

Mobilitātes punktu iespējamības izpēte

Viens no ilgtspējīgas mobilitātes pamatiem ir sabiedriskais transports, kura stiprināšanai un mobilitātes problēmu risināšanai projekta SUMBA “Ikdienas mobilitātes attīstības plānā” tika izveidota mobilitātes punktu definīcija un mobilitātes punktu koncepts.

Mobilitātes punkti ir dažādu līmeņu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam tās lietotājam nodrošināt ērtus dažādu transporta veidu savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk. koplietošanas transportlīdzekļus) un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu.

Paaugstinot sabiedriskā transporta konkurētspēju un pievilcību, tiktu mazinātas privātā transporta plūsmas un līdz ar to sagaidāms, ka arī sastrēgumi.

Projekta SUMBA+ mobilitātes punktu iespējamības izpēte ir vērsta uz mobilitātes punktu attīstīšanu reģionālā līmenī un mobilitātes punktu koncepcijas integrēšanu un nostiprināšanu praksē Rīgas Metropoles areālā (RMA) pašvaldībās.

Izpētē tika skatīta pakāpeniska mobilitātes punktu attīstība 6 konkrētās RMA pašvaldībās, analizējot:

  • pirmo attīstības fāzi jeb minimālo programmu mobilitātes punkta ieviešanai tuvākajos 5 gados;
  • otro attīstības fāzi jeb mobilitātes punkta papildināšanu nākamajos 10 gados;
  • trešo attīstības fāzi jeb mobilitātes punkta pilno attīstību nākotnē.

Arī noteiktais ieviešanas izmaksu sadalījums balstīts uz šiem scenārijiem, pakāpeniski papildinot un pilnveidojot mobilitātes punkta funkcionalitāti.

Papildus 6 RMA mobilitātes punktu detalizētiem tehniskajiem aspektiem un indikatīvajiem ekonomiskajiem aprēķiniem, iespējamības izpētē iekļauti arī likumdošanas, finanšu, sociālie un uzturēšanas aspekti.

Mobilitātes punktu iespējamības izpēte Rīgas Metropoles areālā

 

 

Izpēte sagatavota INTERREG projektā “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti” (SUMBA+, līgums Nr. X024).