Par ieguvumiem Nexogenesis projektā

Ūdens, enerģija, pārtika un ekosistēmas ir savstarpēji saistītas jomas, kas nodrošina gan resursus, gan dažādus pakalpojumus, kuri nepieciešami cilvēka dzīvē. Šīs jomas savukārt ietekmē klimata, nokrišņu un zemes seguma izmaiņas, kā arī ekonomiskā attīstība, lauksaimniecība un pilsētu izaugsme. Nexogenesis projekta mērķis ir uzlabot minēto jomu savstarpējo mijiedarbību resursu efektīvākai pārvaldīšanai un konfliktu mazināšanai starp resursu lietotājiem.

Baltijas Vides Forums šajā projektā sniedz ekspertīzi par Lielupes upju baseina teritoriju un kopā ar projektā iesaistītajiem pētniecības institūtiem aktīvi piedalās mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas sistēmas izstrādē. Šī vērienīgā mērķa īstenošanai esošajā projekta stadijā iesaistītas ieinteresētās puses no dažādām nozarēm un līmeņiem.

Mākslīgais intelekts un digitālās apmācības ir instrumenti, kuri tiks izmantoti, lai novērtētu ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu savstarpējās mijiedarbības un izstrādātu pašmācības rīku, kas uzlabos šo jomu politikas pārvaldību. Rezultāts būs lietotājiem draudzīga platforma, kas  ļaus ātri un visaptveroši izpētīt ar politikas īstenošanu saistīto iespējamo ietekmi, ņemot vērā dažādus klimata pārmaiņu un sociālekonomiskos attīstības scenārijus.

Konkrētāk par to, kāds būs šis Nexogenesis instruments, kā tas darbosies, kādus ieguvumus sniegs un cik tālu tas izstrādāts, stāsta projekta partneris EURECAT centra pētnieks Lluis Echeverria Rovira.

Video apskatāms šeit:

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).

  Logo EU