Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Pēc AskREACH testēšanā konstatētā no tirdzniecības atsauc preci, kurā atrasti bīstamo ķīmisko vielu pārsniegumi

Vasaras sākumā visā Eiropā tika testētas dažādas peldēšanas, dārzkopības un DIY (do it yourself) kategorijas preces. Rezultāti uzrādīja, ka daudzi izstrādājumi joprojām satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas cilvēkiem, videi vai pat abiem kopā. Baltijas Vides Forums Latvijā veica 6 produktu testēšanu, vienā no tiem – sieviešu pludmales čībās – tika konstatēti būtiski īpaši bīstamo ķīmisko vielu pārsniegumi: DBP 11% un SCPs 8,3%.

DBP – dibutilftalāts – plastifikators – viela iekļauta  REACH XVII pielikumā (ieraksts 51), kopš 2020.gada 7.jūlija to nav atļauts izmantot patērētāju produktos koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par  0,1 % no izstrādājuma plastikāta materiāla. Vielai vairākas negatīvas ietekmes – saskaņā ar ECHA datiem – toksiska reproduktīvajai sistēmai (Toxic to Reproduction), hormonālās sistēmas grāvējviela (Endocrine Disrupting), kā arī joprojām tiek izvērtētas noturīgas, toksiskas un bioakumulatīvās īpašības jeb potenciāla PBT viela. Vielu aizliegts izmantot visu veidu bērnu precēs un rotaļlietās.

SCCP – īsās ķēdes hlorparafīni –  SCCP galvenokārt tiek lietoti kā plastifikatori, liesmu slāpētāji un piedevas hidrauliskajos šķīdumos. Sīkāk – SCCP izmanto kā sekundāro plastifikatoru PVC plastmasā, lieto kā piedevu – mīkstinātājs, liesmu slāpētājs, mitrumnoturība u.c. īpašības. Kopš 2017.gada viela iekļauta Stokholmas konvencijā kā noturīgs organiskais piesārņotājs. Viela ir bioakumulatīva cilvēkiem un savvaļas dzīvniekiem un toksiska ūdens organismiem pie zemas koncentrācijas (PBT). Šī ķīmiskā viela apdraud cilvēku veselību un vidi, jo tā ir potenciāli kancerogēna un noturīga, bīstama viela ūdens vidē. Iekļauta arī REACH regulas Kandidātvielu sarakstā (≤ 0,1% no svara – pieļaujamais daudzums izstrādājumā) un PIC regulā. CLP un REACH regulas ietvarā SCCP ir klasificēti kā iespējami kancerogēnas vielas.

Par šiem rezultātiem tika informēta gan atbildīgā institūcija Latvijā – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, gan preču tirgotājs – SIA Pepco Latvija. Tirgotājs ir atsaucis konkrēto preci, izplatot aicinājumu savā mājaslapā. Ja esat iegādājušies šo preci, to ir iespējams atgriezt PEPCO veikalos un saņemt atpakaļ samaksāto naudu.

Kā atšķirt preces, kurās ir īpaši bīstamās ķīmiskās vielas?

Prece, kura satur īpaši bīstamās ķīmiskās vielas, izskatās ikdienišķi, jo vizuāli grūti vai teju neiespējami novērtēt bīstamo ķīmisko vielu klātbūtni. To nosaka laboratorijā. Var mēģināt vadīties pēc spēcīgas ķīmiskas smakas, kas var nākt no izstrādājuma, bet arī tā ne vienmēr būs gana droša norāde. Protams, pirmais vizuālais faktors ir cena. Šajā gadījumā pludmales čības maksāja 1,38 eur, kas diezgan skaidri norāda uz to, ka kvalitatīvus materiālus šajā precē var būt grūti atrast.

Pilnais testēšanas pārskats angļu valodā. 

Avoti:

  1. https://echa.europa.eu/lv/substance-information/-/substanceinfo/100.079.496
  2. https://echa.europa.eu/lv/substance-information/-/substanceinfo/100.001.416
  3. https://www.bef.lv/wp-content/uploads/2022/07/ENG_Summer-test-2022-with-company-names_background-report.pdf
  4. https://pepco.lv/atsauktas_preces/sieviesu-cibas-36-41-320218/

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).