2024. gada 17. maijā, Valmierā norisinājās pilsētplānošanas un inovāciju hakatons “LifeHack Valmiera”, kurā galveno balvu – 2500 EUR – saņēma komanda “Potato Olympics” no Igaunijas ar izstrādāto risinājumu Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukuma un tā apkārtējās teritorijas uzlabošanai, lai samazinātu karstumsalas efektu.

Žūrija novērtēja, ka komanda piedāvāja dažādus risinājumus, kurus ir iespējams īstenot atsevišķi, tādā veidā pakāpeniski uzlabojot situāciju noteiktajā teritorijā. Komandas prezentācija ietvēra daudz dažādus risinājumus – zaļie jumti un sienas, koki stāvlaukumā, lietusūdens savākšanas sistēma un uzkrāšana, gājēju celiņi ar zaļo jumtu, kas izvietoti stāvlaukumā, un citas inovatīvas idejas.

Plašāks atskatas uz hakatonu: projekta LATESTadapt mājaslapā.

Hakatonu organizēja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un tas tiek rīkots Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE LATESTadapt” (“Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”) ietvaros un ar tā atbalstu. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Klimata ministrijas. Informācija satur tikai projekta LIFE LATESTadapt īstenotāju redzējumu, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.