Sekmējot Klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi Baltijas valstīs

Projekts tiek īstenots, lai sekmētu nacionālo klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi Baltijas valstīs.

Projekta mērķis ir izstrādāt ceļvežus, kas palīdzētu sagatavot pielāgošanās stratēģijas un iezīmētu iespējamos pasākumus un rīcības, kā pārvarēt esošos šķēršļus un barjeras. Ceļvedī tiks ietvertas tematiskās prioritātes un pirmie soļi izvirzīto mērķu sasniegšanai katrā valstī.

Projekta aktivitātes:

• Regulāras tikšanās un informācijas apmaiņa ar Baltijas valstu Vides ministrijām – projekta uzsākšanas sanāksmē Rīgā, starptautiskajā seminārā Tallinā, un nelielās ekspertu tikšanās katrā valstī;
• Pārskata sagatavošana par galvenajām problēmām, barjerām un iespējamām rīcībām, gatavojot nacionālās pielāgošanās stratēģijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
• Ceļveža izstrāde, kas palīdzētu sagatavot nacionālās klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas trijās Baltijas valstīs. Ceļvedis pieejams ŠEIT.

Projekta mērķa grupa: Igaunijas, Latvijas, Lietuvas Vides ministrijas

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums – Vācija
  • Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienība, Vācijas Federālā Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija konsultatīvās atbalsta programmas ietvaros vides aizsardzības jautājumos Centrālajā un Austrumeiropā, Kaukāzā un Centrālajā Āzijā
  • Īstenošanas laiks: 11/2011 – 01/2013

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums – Latvija, Baltijas Vides Forums – Lietuva, Baltijas Vides Forums – Igaunija, Vides ekonomikas pētniecības institūts (Vācija)

Projekta darbinieki:

  •  Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Menu