Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva

Projekta mērķis
Projekts vērš uzmanību uz teritorijas plānošanas prasībām attiecībā uz zema oglekļa energositēmām ar palielinātu atjaunojamo energoresursu ražošanu un izmantošanu Baltijas jūras reģionā. Lai sasniegtu ambiciozus ietekmes uz klimatu samazināšanas un atjaunojamās enerģijas mērķus šajā reģionā, ir nepieciešams iezīmēt papildus (izaugsmes) teritorijas, kas būtu piemērotas atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, piemēram, vēja parkiem, bioenerģijas ražotnēm un saules enerģijas iekārtām. Pašvaldību un reģionālo iestāžu teritorijas plānotājiem bieži vien trūkst atbilstošu plānošanas instrumentu, lai noteiktu un iezīmētu piemērotas šādām aktivitātēm teritorijas savā reģionā/pašvaldībā, vienlaikus līdzsvarojot dažādas konkurējošās intereses. Bieži vien pašvaldību un reģionālo iestāžu teritorijas plānošanas speciālisti saskaras ar vietējo pretestību pret atjaunojamo enerģijas projektu ieviešanu un tiem ne vienmēr ir pietiekami daudz zināšanu par vietējiem resursiem un apstākļiem, lai atrastu gudrus risinājumus.

Projekta aktivitātes

Lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, ir nepieciešams palielināt reģionālo un pašvaldību iestāžu speciālistu kapacitāti un zināšanas teritorijas plānošanā atjaunojamās enerģijas ražošanā:
– Jaunu formālu un neformālu teritorijas plānošanas instrumentu izstrāde, kas palīdzēs virzīt ilgtspējīgu atjaunojamo resursu izaugsmi un atrast optimālo līdzsvaru starp izvirzītiem mērķiem un zemes izmantošanu (piemēram, dabas aizsardzība, kultūras ainavu saglabāšana, lauksaimniecība un tūrisms);
– Inovatīvu ieinteresēto pušu iesaistes metodes, kā arī sabiedrības atbalsta un vietējās atbildības palielināšana par atjaunojamās enerģijas projektiem;
– Pilotaktivitātes, novērtējot un ņemot vērā vietējos apstākļus un nosacījumus, kas nosaka optimālu atjaunojamo enerģiju veidu izmantošanu stratēģiski izvēlētajās jomās un iezīmējot ainu vairākiem noteiktiem atjaunojamās enerģijas projektiem reģionos.

Projekta mērķauditorija
Reģionālās un pašvaldību institūcijas, enerģijas aģentūras

Projekta info lapa pieejama ŠEIT.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Skåne Vietējo iestāžu asociācija//Skåne Enerģijas Aģentūra
Blekinge Reģions
Dienvidaustrumu Zviedrijas Enerģijas Aģentūra
Centrālās Somijas Reģionālā Padome
Tartu Reģionālā Enerģijas Aģentūra
Zemgales Plānošanas Reģions
Baltijas Vides Forums Latvija
Lietuvas Enerģijas Institūts
Westpomeranian Voivodeship Teritorijas Plānošanas Reģionālais ofiss
Roskildes Universitāte//Odsherred pašvaldība

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere
Interreg Baltic Sea Region - Logo

CITI PROJEKTI

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…