E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai

Projekta mērķis

Uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem, radot labvēlīgus priekšnoteikumus straujākai e-mobilitātes attīstībai Latvijā, kas mazinās SEG emisiju apjomu no iekšdedzes dzinēju transporta līdzekļiem un tādējādi veicinās klimata pārmaiņu samazināšanos.

Projekta galvenās aktivitātes

Esošās situācijas izpēte:
– pašvaldību un sabiedrības aptaujas par e-mobilitātes jautājumiem

Informatīvo materiālu sagatavošana:
– e-mobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām
– informācijas lapas par e-auto un e-velo iedzīvotājiem
– informācija skolēniem
– interneta mājaslapa

Informācijas izplatīšana:
– apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem
– iedzīvotāju informēšanas pasākumi pašvaldībās
– konference un semināri plašākam interesentu lokam
– konkurss skolēniem
– tematiskie TV sižeti un publikācijas

Projekta mērķa grupas: pilsētu un novadu pašvaldības un to uzņēmumi; izglītības iestādes un skolēni; plašāka sabiedrība

Galvenie fakti

Projekta partneri

SIA Ardenis; Latvijas Riteņbraucēju apvienība; Vides Fakti; Enmira AS (Norvēģija)

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomasProjekta…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektosProjekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu rezultātus,…

INTENSSS-PA

Projekta mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas enerģijas aspekta ieviešanā telpiskajā plānošanā, kā arī reģionālajā…

Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībā

Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībāŠis projekts uzsāka lielāku pasākumu programmu Baltijas Vides…
Menu