E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai

Projekta mērķis

Uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem, radot labvēlīgus priekšnoteikumus straujākai e-mobilitātes attīstībai Latvijā, kas mazinās SEG emisiju apjomu no iekšdedzes dzinēju transporta līdzekļiem un tādējādi veicinās klimata pārmaiņu samazināšanos.

Projekta galvenās aktivitātes

Esošās situācijas izpēte:
– pašvaldību un sabiedrības aptaujas par e-mobilitātes jautājumiem

Informatīvo materiālu sagatavošana:
– e-mobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām
– informācijas lapas par e-auto un e-velo iedzīvotājiem
– informācija skolēniem
– interneta mājaslapa

Informācijas izplatīšana:
– apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem
– iedzīvotāju informēšanas pasākumi pašvaldībās
– konference un semināri plašākam interesentu lokam
– konkurss skolēniem
– tematiskie TV sižeti un publikācijas

Projekta mērķa grupas: pilsētu un novadu pašvaldības un to uzņēmumi; izglītības iestādes un skolēni; plašāka sabiedrība

Galvenie fakti

Projekta partneri

SIA Ardenis; Latvijas Riteņbraucēju apvienība; Vides Fakti; Enmira AS (Norvēģija)

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…