E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai

Projekta mērķis

Uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem, radot labvēlīgus priekšnoteikumus straujākai e-mobilitātes attīstībai Latvijā, kas mazinās SEG emisiju apjomu no iekšdedzes dzinēju transporta līdzekļiem un tādējādi veicinās klimata pārmaiņu samazināšanos.

Projekta galvenās aktivitātes

Esošās situācijas izpēte:
– pašvaldību un sabiedrības aptaujas par e-mobilitātes jautājumiem

Informatīvo materiālu sagatavošana:
– e-mobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām
– informācijas lapas par e-auto un e-velo iedzīvotājiem
– informācija skolēniem
– interneta mājaslapa

Informācijas izplatīšana:
– apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem
– iedzīvotāju informēšanas pasākumi pašvaldībās
– konference un semināri plašākam interesentu lokam
– konkurss skolēniem
– tematiskie TV sižeti un publikācijas

Projekta mērķa grupas: pilsētu un novadu pašvaldības un to uzņēmumi; izglītības iestādes un skolēni; plašāka sabiedrība

Galvenie fakti

Projekta partneri

SIA Ardenis; Latvijas Riteņbraucēju apvienība; Vides Fakti; Enmira AS (Norvēģija)

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Menu