Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis

Somija, Igaunija un Latvija ir bagātas ar meža resursiem, kas ir atjaunojami enerģijas avoti un tiek izmantoti ēku apkurē. Aizstājot fosilo kurināmo veidus ar atjaunojamiem, iespējams samazināt kaitīgo izmešu daudzumu, kas rodas dedzināšanas rezultātā .

Projekta mērķis ir veicināt ar koksni kurināmu apkures katlu vai kombinēto sistēmu (koksnes apkures katli kopā ar saules kolektoriem) izmantošanu vienģimeņu mājās. Projekta ieviešanas laikā projekta partneri no Somijas, Igaunijas un Latvijas apkopoja informāciju par apkures tehnoloģijām un apkures katliem, kas izmanto koksni vai citus biomasas veidus. Veikta tirgus izpēte par pieejamām apkures tehnoloģijām, kas piemērotas uzstādīšanas vienģimeņu ēkās. Izstrādāts mācību materiāls un rīkoti mācību semināri katlu uzstādītājiem, kā panākt, lai bio-kurināmie katli darbotos ar lielāku efektivitāti un videi draudzīgāk. Kā viens no svarīgiem projekta mērķiem ir izveidot adresētu plašākai sabiedrībai interaktīvu interneta vietni, kurā tiks piedāvāta informācija un ieteikumi par ar koksni kurināmiem apkures katliem un kombinētām sistēmām.

Projekta rezultāti
• divi tirgus pētījumi par koksnes apkures tehnoloģijām, kas tiek izmantotas vienģimeņu ēkās Somijā, Igaunijā un Latvijā;
• organizēti trīs semināri plašākai sabiedrībai par jaunākajām kombinētās apkures sistēmas tehnoloģijām, to attīstības virzieniem un trīs semināri par “Energoefektīvām un ekoloģiskām ēkām” (pa vienam Somijā, Igaunijā un Latvijā);
• divi semināri Somijā, Igaunijā un Latvijā ieskaitot mācību braucienus;
• mācību materiāls un 6 lekcijas apkures katlu uzstādītājiem un enerģētikas konsultantiem;
• interaktīvas Interneta vietnes izveidošana, kas adresēta plašai sabiedrībai, par apkures katliem un enerģijas patēriņu;
• divas pētījumu atskaites, 4 informatīvi bukleti un rokasgrāmata par ekoloģiskiem mājokļiem.

Ir pieejama publikācija “Energy efficient and ecological housing in Finland, Estonia, and Latvia: current experiences and future perspectives”.

Projekta mērķauditorija: patērētāji, mazumtirgotāji, apkures katlu uzstādītāji

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: TTS Institūts (Darba efektivitātes Institūts), Somija
  • Projektu līdzfinansē: Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programma 2007. – 2013. gadam; Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija
  • Īstenošanas laiks: 05/2011 – 12/2013

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija, Rīgas Tehniskā universitāte – Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Tallinas universitāte, Informātikas Institūts, Tallinas Tehnoloģiju Universitāte , Tartu koledža,
Igaunijas Dabas zinātņu Universitāte

Projekta darbinieki:

  •  Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…