Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls

Projekta mērķis ir paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas tīklu par energoefektivitāti ēku sektorā Baltkrievijā. Projekta laikā ir izveidota interneta platformu būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu informāciju par energoefektivitāti, labās prakses piemēriem un dažādiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tika veikta rūpīga esošās situācijas analīze, informācijas interneta platformas izveidošana un mācību programmu izpēte.

Aktivitātes:

  • Informācijas apkopošana, ekspertu tikšanās. 2011. gada 24. februārī Rīgā tika organizēta ekspertu apaļā galda diskusija, kurā piedalījās eksperti no Latvijas, Vācijas un Baltkrievijas. Sanāksmes mērķis bija pārrunāt un apmainīties pieredzē, kā uzlabot ēku energoefektivitāti Latvijā un Baltkrievijā.
  • Augstāko izglītības iestāžu studiju programmu apskats (arhitektūra, būvniecība), lai noskaidrotu vai studentiem tiek piedāvātas lekcijas par ēku energoefektivitāti.
  • Rekomendāciju izstrāde par energoefektivitātes veicināšanu būvniecības sektorā.
  • Interneta portāla izveidošana par energoefektivitāti celtniecības nozarē Baltkrievijā (krievu valodā).

Projekta mērķauditorija:
Būvniecības procesā iesaistītās puses (celtnieki, arhitekti), mācību iestāžu speciālisti, topošie ēku īpašnieki, vides aizsardzības organizācijas.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Vācija
  • Projektu līdzfinansē: Vācijas Federālā Vides, Dabas aizsardzības un Kodoldrošības Ministrija
  • Īstenošanas laiks: 04/2010-12/2011
  • Mājaslapa: http://by.eefi.info/

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija, Eco Partnerība – Minska

Projekta darbinieki:

  •  Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…