Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls

Projekta mērķis ir paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas tīklu par energoefektivitāti ēku sektorā Baltkrievijā. Projekta laikā ir izveidota interneta platformu būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu informāciju par energoefektivitāti, labās prakses piemēriem un dažādiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tika veikta rūpīga esošās situācijas analīze, informācijas interneta platformas izveidošana un mācību programmu izpēte.

Aktivitātes:

  • Informācijas apkopošana, ekspertu tikšanās. 2011. gada 24. februārī Rīgā tika organizēta ekspertu apaļā galda diskusija, kurā piedalījās eksperti no Latvijas, Vācijas un Baltkrievijas. Sanāksmes mērķis bija pārrunāt un apmainīties pieredzē, kā uzlabot ēku energoefektivitāti Latvijā un Baltkrievijā.
  • Augstāko izglītības iestāžu studiju programmu apskats (arhitektūra, būvniecība), lai noskaidrotu vai studentiem tiek piedāvātas lekcijas par ēku energoefektivitāti.
  • Rekomendāciju izstrāde par energoefektivitātes veicināšanu būvniecības sektorā.
  • Interneta portāla izveidošana par energoefektivitāti celtniecības nozarē Baltkrievijā (krievu valodā).

Projekta mērķauditorija:
Būvniecības procesā iesaistītās puses (celtnieki, arhitekti), mācību iestāžu speciālisti, topošie ēku īpašnieki, vides aizsardzības organizācijas.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Vācija
  • Projektu līdzfinansē: Vācijas Federālā Vides, Dabas aizsardzības un Kodoldrošības Ministrija
  • Īstenošanas laiks: 04/2010-12/2011
  • Mājaslapa: http://by.eefi.info/

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija, Eco Partnerība – Minska

Projekta darbinieki:

  •  Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektosProjekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu rezultātus,…

Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībā

Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībāŠis projekts uzsāka lielāku pasākumu programmu Baltijas Vides…

Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs

Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu…

BEA-APP

Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva Projekta mērķis Projekts vērš uzmanību uz teritorijas plānošanas prasībām attiecībā…
Menu