Ekoloģisku celtniecības materiālu izmantošana jaunu, energoefektīvu ēku būvniecībā Baltijas valstīs

Projekts turpina Baltijas Vides Foruma Grupas ietvaros uzsākto pasākumu programmu, sekmējot enerģijas taupīšanu un videi draudzīgu ēku būvniecībā Baltijas valstīs.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt ekoloģisku celtniecības, siltināšanas un apdares materiālu izmantošanu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, īstenojot:

  • informācijas apkopošanu par videi draudzīgu un ekoloģisku celtniecības, apdares un izlocāijas materiālu pieejamību Baltijas valstū tirgū;
  • datu izmantošana, lai veiktu ekoloģisko māju virtuālo modelēšanu, izmantojot ekoloģiskos materiālus;
  • sabiedrības informēšanu, akcentējot tekoloģisko celtniecības materiālu iespējas un priekšrocības. Tika izstrādāta arī brošūra par ekoloģiskajiem celtniecības materiāliem;
  • speciālistu apmācību un Baltijas Vides Foruma Grupas speciālistu zināšanu paaugstināšanu un pieredzes palielināšanu ekoloģiskas un energoefektīvas būvniecības jomā.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Vācijas Federālais Vides Fonds
  • Īstenošanas laiks: 08/2009-06/2011

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Igaunija, Baltijas Vides Forums-Lietuva, Baltijas Vides Forums-Vācija

Projekta darbinieki:

  • Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…
Menu