Ekoloģisku celtniecības materiālu izmantošana jaunu, energoefektīvu ēku būvniecībā Baltijas valstīs

Projekts turpina Baltijas Vides Foruma Grupas ietvaros uzsākto pasākumu programmu, sekmējot enerģijas taupīšanu un videi draudzīgu ēku būvniecībā Baltijas valstīs.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt ekoloģisku celtniecības, siltināšanas un apdares materiālu izmantošanu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, īstenojot:

  • informācijas apkopošanu par videi draudzīgu un ekoloģisku celtniecības, apdares un izlocāijas materiālu pieejamību Baltijas valstū tirgū;
  • datu izmantošana, lai veiktu ekoloģisko māju virtuālo modelēšanu, izmantojot ekoloģiskos materiālus;
  • sabiedrības informēšanu, akcentējot tekoloģisko celtniecības materiālu iespējas un priekšrocības. Tika izstrādāta arī brošūra par ekoloģiskajiem celtniecības materiāliem;
  • speciālistu apmācību un Baltijas Vides Foruma Grupas speciālistu zināšanu paaugstināšanu un pieredzes palielināšanu ekoloģiskas un energoefektīvas būvniecības jomā.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Vācijas Federālais Vides Fonds
  • Īstenošanas laiks: 08/2009-06/2011

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Igaunija, Baltijas Vides Forums-Lietuva, Baltijas Vides Forums-Vācija

Projekta darbinieki:

  • Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…