Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija

Projekta mērķis
Izvērtēt gaisa kvalitātes un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķu un to sasniegšanas iespēju sinerģiju dažādās tautsaimniecības nozarēs, veicot informācijas apkopošanu un datu pieejamības analīzi. Izvērtējumā tiks identificēti gaisa kvalitātes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas abpusēji izdevīgi risinājumi, kas nodrošinātu oglekļa mazietilpīgas attīstības Latvijā un gaisa kvalitātes uzlabošanas savstarpējo sadarbību.

Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes
1. ES nozaru politikas un Latvijas likumdošanas nosacījumu par gaisa kvalitāti un SEG emisijām apkopojums
2. Datu analīze par tautsaimniecības nozaru ietekmi uz gaisa kvalitāti, SEG emisijām un klimata pārmaiņām
3. ES un Latvijas nozaru regulējuma sinerģiju izvērtējums
4. ES un Latvijas nozaru regulējumā izmantoto instrumentu izvērtējums
5. Tautsaimniecības nozaru pasākumu mijiedarbības attiecībā uz gaisa kvalitāti un SEG emisijām analīze
6. Sanāksmju organizēšana ar atbildīgo institūciju un profesionālo asociāciju pārstāvjiem
7. Rekomendāciju izstrāde abpusēji izdevīgiem risinājumiem un datu pieejamības uzlabošanai gaisa un klimata politikas jomā

Projekta mērķauditorija
Valsts un pašvaldību institūcijas

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas Vides aizsardzības fonds
  • Īstenošanas laiks: 06/2016-03/2017

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija, Baltijas Vides Forums-Igaunija, Baltijas Vides Forums-Lietuva, Baltijas Vides Forums-Vācija

Projekta darbinieki:

  •  Irina Paegle

CITI PROJEKTI

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…