Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībā

Šis projekts uzsāka lielāku pasākumu programmu Baltijas Vides Foruma Grupas ietvaros, sekmējot enerģijas taupīšanas veicināšanu jaunu māju būvniecībā Baltijas valstīs.

Projekta galvenais mērķis: likt pamatu reģiona apvienotai un sabalansētai plānošanai. Un lai noteiktu nepieciešamos prioritāros pasākumus šī mērķa sasniegšanai, bija izvrizīti šādi 5 uzdevumi:
– labākās prakses piemērošanas veicināšana: veicināt sekmīgu labākās prakses koncepcijas piemērošanu ēku energoefektivitātes veicināšanai Baltijas valstīs, balstoties uz Vācijas un Rietumeiropas valstu piemēriem;
– būvniecībā iesaistīto pušu apmācību nepieciešamības izzināšana: saprast reālās zināšanu atšķirības būvniecības ekspertu starpā (arhitekti, inženieri, amatnieki un citas iesaistītās puses) un līdz ar to izveidot atbilstošu apmācību koncepciju, lai aizpildītu šīs zināšanu atšķirības jeb “plaisas”;
– izveidot stratēģiju, ar kuru būtu iespējams vadīt patēriņa paradumus: stratēģijas attīstība, kurai vajadzētu vērsties pie lēni mainīgiem patērētāju ieradumiem, raisot to apziņu un sapratni par enerģijas taupīšanu;
– stiprināt Baltijas Vides Foruma Grupas ekspertu kapacitāti un pieredzi;
– nepārtrauktas ilgtspējības nodrošināšana plānojot tālākos soļus rezultātu īstenošanai.

Projekta mērķauditorija:
1) Būvniecības procesā iesaistītās puses: arhitekti, inženieri, amatnieki, investori utt.;
2) Pilsētplānotāji no reģioniem;
3) Sabiedrība kopumā kā enerģijas patērētaja mājsaimniecībās.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Vācijas Federālais Vides Fonds (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
  • Īstenošanas laiks: 10/2007-03/2009

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija, Baltijas Vides Forums-Igaunija, Baltijas Vides Forums-Lietuva, Rīgas Enerģētikas aģentūra, Arhitektu birojs “Auraplan”(Vācija)

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Menu