No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs

Projekta mērķis: Ietekmēt būvniecības attīstību likumdošanas, tehniskās izpildes, plānošanas un patērētāju paradumu līmenī Centrālajā un Austrumeiropā.

Ieguvumi: Zināšanas un pieredze par enerģiju taupošu apbūves plānošanu, kā arī sagatavoti apbūves plāni projekta pašvaldībās.

INTENSE mērķi ir pārnest saprātīgus enerģijas taupības pasākumus pašvaldības ēkās no “vecajām” ES dalībvalstīm uz “jaunajām” dalībvalstīm un kandidātvalstīm Centrālajā un Austrumeiropā. Projekts ieviests 12 Eiropas valstīs, piedaloties 28 partneriem, kas pārstāv starpniekorganizācijas, pašvaldības un projekta ekspertus. Tā kā projekts ir būvēts uz visaptverošu pieeju enerģiju taupošai apbūves plānošanai, tajā ir aptverta gan likumdošanas priekšnoteikumu analīze, pieredzes apmaiņa par labas prakses piemēriem, apmācību programma attīstīšana un īstenošana, pilot-plānošanas aktivitātes partnerpašvaldībās un sabiedrības apziņas celšana. Vietējo pašvaldību celtā kvalifikācija būs ieguldījums nākotnei, tādējādi ietekmējot arī jaunās apbūves attīstību likumdošanas, tehniskajā un plānošanas līmenī, kā arī veicinot patērētāju izvēli par labu efektīvai enerģijas izmantošanai. Projekta laikā iegūtā pieredze un atziņas tiks tālāk izplatītas Eiropā.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Eiropas Komisija: Intelligent Energy Europe Programm, Sabiedrības Integrācijas Fonds
  • Īstenošanas laiks: 10/2008-09/2011

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums Igaunijā, Lietuvā un Vācijā
Reģionālais Vides Centrs Centrālais Birojs Ungārijā (ar Polijas un Ungārijas nacionālajiem birojiem) Slovākijā, Čehijā, Slovēnijā, Horvātijā, Rumānijā
Sofijas Enerģijas aģentūra, Bulgārija
Enerģijas un Vides centrs, Vācija
Arhitektu birojs „Auraplan”, Vācija
Rīgas Enerģētikas aģentūra
Vietējā rīcības grupa Moravian Karst, Čehija
Pašvaldības: Minstere (Vācija), Frankfurte (Vācija), Sapareva baņa (Bulgārija), Cēsis (Latvija), Saku (Igaunija), Elektrena (Lietuva), Ožarova (Polija), Ružomberoka (Slovākija), Vešprema (Ungārija), Ptuj (Slovēnija), Koprivņica (Horvātija), Samobora (Horvātija), Tusnada (Rumānija)

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…