Sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju

Projekta mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas enerģijas aspekta ieviešanā telpiskajā plānošanā, kā arī reģionālajā un socioekonomiskajā attīstībā. Lai sasniegtu šo mērķi projekta ietvaros paredzēts paaugstināt speciālistu un institūciju kapacitāti, kā arī paplašināt publisko un privāto sektoru tīklu, kas sasitīti ar enerģijas un reģionālo plānošanu.

Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes
– pielietojot sistemātisku pieeju organizēt un uzlabot pieejamo zināšanu, instrumentu un pieredzes izmantošanu enerģijas integrēšanā telpiskajā plānošanā un sociāli ekonomiskajā attīstībā, kur ir iespējami dažādāki varianti un kombinācijas enerģijas ražošanai un zemes lietderīgai izmantošanai, kas būtu izdevīga abpusēji – gan ražotājam, gan zemes īpašniekam;
– izstrādāt, pielāgot, izvērtēt un identificēt institūciju priekšlikumus līdzdalībai lēmumu pieņemšanā enerģijas aspekta integrēšanai telpiskajā plānošanā un sociālekonomiskajā attīstībā;
– reģionālo un vietējo insitūciju kapacitātes palielināšana projekta ietvaros rīkotajās apmācībās, zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Projekta mērķauditorija: Reģionālās un pašvaldību institūcijas

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Uzņēmējdarbības un projektu vadīšana S.A. (BPM), Grieķija
  • Projektu līdzfinansē: Eiropas Komisijas Horizonts 2020 programma
  • Īstenošanas laiks: 02/2016-08/2018
  • Mājaslapa: www.intenssspa.eu

Projekta partneri

Hellenic Pilsētvides un Reģionālo Plānotāju Asociācija (Grieķija)
Reģionālā Atjaunojamo Resursu un Ilgtspējīgas Attīstības Enerģijas Aģentūra – Cosenza reģions – ALESSCO S.r.l. (Itālija)
Karditsa Attīstības Aģentūra -ANKA (Grieķija)
Slovēnijas Pašvaldību un pilsētu asociācija – SOS (Slovēnija)
Universitātes Pilsētplānošanas Institūts – IUU (Spānija)
Pomurjē Reģionālā Enerģijas Aģentūra – LEA Pomurje (Slovēnija)
Kalabrijas Reģions (Itālija)
Baltijas Vides Forums (Latvija)
Pilsētplānošanas Apmācības Nacionālais Centrs – CeNSU (Itālija)
Groningenas Universitāte – RUG (Nīderlande)
Midelfartas pašvaldība (Dānija)
Grant Thornton SA – GT (Grieķija)
Zemgales Plānošanas reģions – Zemgale (Latvija)
Groningenas pašvaldība (Nīderlande)

Kontaktpersona

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…