Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikācijas celšana patērētāju izglītošanas jomā

Nevalstiskajām organizācijām (NVO) ir nozīmīga loma demokrātiskajā sabiedrībā- tās informē un pārstāv sabiedrības viedokli, ietekmē politikas veidotājus, rūpniecības pārstāvjus un citas interešu grupas. Tomēr ne Baltijas valstīs, ne Krievijā pagaidām tās nespēj šo lomu pārņemt un īstenot pilnībā. Tas ir attiecināms arī uz patērētāju izglītības lauku, īpaši, kas saistīts ar ķīmiskajām vielām precēs, tamdēļ ir svarīgi izglītot patērētāju organizācijas un paaugstināt viņu zināšanu līmeni. Baltijas Vides Forums ieviesa projektu Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikācijas celšana par patērētāju izglītošanas jomā.

Galvenais projekta mērķis: paaugstināt Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikāciju patērētāju izglītošanas jomā.

Detalizēti projekta mērķi:
– Zināšanu pārnese no Dānijas NVO uz Krievijas un Baltijas valstu NVO par patērētāju izglītošanas jautājumiem;
– Krievijas un Baltijas valstu NVO kvalifikācijas celšana par ķīmiskām vielām patērētāju produktos;
– Ilgtspējīgas un ilgstošas sadarbības veicināšana starp nevalstiskajām organizācijām.

Projekta mērķgrupa: NVO Krievijā un Baltijas valstīs.

Projekta aktivitātes:
• Veselībai un videi draudzīgāku produktu apsekošana un identificēšana Krievijas un Baltijas valstu tirgos;
• Rokasgrāmata NVO par praktiskiem paņēmieniem patērētāju izglītošanā un informēšanā;
• Pilotapmācības NVO (Krievijā no 13-14. novembris, 2007);
• Apmācības NVO Baltijas Valstīs (janvāris, februāris, 2008);
• Starptautisks seminārs NVO (2008. gada 5.- 6. marts).

Galvenie fakti

  • Projekta ieviesējs: Baltijas Vides Forums, Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Ziemeļvalstu Ministru padome
  • Īstenošanas laiks: 04/2007-03/2008

Projekta partneri

Danish Consumer Council, Dānija, Baltijas Vides Forums – Igaunija, Baltijas Vides Forums – Lietuva, Keep St. Petersburg Tidy, Krievija

Projekta darbinieki

Kristīna Veidemane

CITI PROJEKTI

LIFE FitForREACH-2

Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus…

BALTIPLAST

Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā Projekta BALTIPLAST galvenais mērķis ir apzināt, pārbaudīt…

NonHazCity3

Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai saglabātu ūdens vidi, aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu būvniecību Galvenais…

LIFE AskREACH

Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus Projekta mērķis…