Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam

Projekta mērķis:
Lai riteņbraukšana iegūtu lielāku popularitāti iedzīvotāju vidū, būtiski ir pārnest labo praksi no Eiropas pilsētām, kurā riteņbraukšana ir plaši izplatīta, apmācīt pilsētu pašvaldību speciālistus riteņbraucējiem drošas un draudzīgas veloceliņu infrastruktūras plānošanā un velo novietņu izveidošanā.

Viens no veidiem, kā risināt apkārtējās vides piesārņojuma problēmu, kas rodas no transporta sektora, ir palielināt riteņbraucēju skaitu pilsētās, tādā veidā samazinot videi kaitīgo izmešu daudzumu, sastrēguma problēmas, kā arī uzlabojot iedzīvotāju veselību. Projekta ieviešanas laikā tiks organizētas sacensības pašvaldībās, kā arī video konkurss visiem interesentiem, kura mērķis būs atspoguļot riteņbraukšanas nozīmi ikdienā un tās priekšrocības. Kā arī tiks rīkotas sanāksmes, kurās tiks aicināti speciālisti un pašvaldību pārstāvji izvērtēt esošo situāciju, apspriest veidus, kā palielināt riteņbraucēju skaitu mazās un vidējās pašvaldībās, mainīt riteņbraucēju paradumus un sniegt pašvaldību speciālistiem vairāk informācijas par riteņbraucējiem draudzīgu pilsētas apstākļu izveidošanu. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt izdales materiālus par dažādiem riteņbraukšanas aspektiem pašvaldībām un speciālistiem, kā arī brošūru un informatīvus materiālus plašākai auditorijai. Ikkatrs interesents var iegūt vairāk informācijas par projekta ieviestajām aktivitātēm projekta mājaslapā.

Projekta mērķauditorija:
• mazā un vidējā izmēra pašvaldības (iedzīvotāju skaits 10.000 – 300.000)
• pašvaldību savienība, enerģētikas aģentūras, kā arī nevalstiskās organizācijas
• mazo un vidējo pašvaldību iedzīvotāji

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Vācija
  • Projektu līdzfinansē: Eiropas Komisija: Intelligent Energy Europe Programme
  • Īstenošanas laiks: 05/2011 – 05/2014

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Igaunija, Baltijas Vides Forums-Latvija
Lietuvas riteņbraucēju savienība Atgaja, Lietuva
Starptautiskā REC organizācija, Ungārija un Polija
Reģionālais Vides Centrs (REC) – Slovākija, Slovēnija, Čehija, Bulgārija, Rumānija, Horvātija
Sociāli- ekoloģiskās pētniecības institūts (ISOE), Vācija
Hamburgas Tehnoloģiju universitāte, Vācija
IBC Cycling consultancy, Nīderlande
Zvolles pilsēta, Nīderlande

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…