Pētījums par cieto daļiņu emisiju avotiem, ietekmi uz gaisa kvalitāti un piesārņojuma samazināšanas iespējām Latvijā

Cietās daļiņas (PM10 un PM2.5) ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma veidiem Latvijā. Monitoringa rezultāti šim piesārņotājam uzrāda pastāvīgu robežlielumu pārsniegumu. Galvenie piesārņojuma avoti ir transports, sadedzināšanas iekārtas, rūpnieciskie procesi, kā arī pārrobežu pārneses. ES ir noteikti jauni normatīvi smalkajām cietajām daļiņām PM2,5, kas ir jāsasniedz noteiktā laika periodā, samazinot gaisa piesārņojumu. Latvijā galvenā problēma attiecībā uz šo gaisa piesārņotāju ir tā, ka nav skaidri apzināti iespējamie pasākumi cieto daļiņu piesārņojuma samazināšanai. Lai sagatavotos jauno ES prasību ieviešanai, ir nepieciešama laba izpratne par esošajiem cieto daļiņu emisiju avotiem, piesārņojuma tendencēm, kā arī nepieciešams apzināt labas prakses piemērus cieto daļiņu piesārņojuma samazināšanai.

Projekta mērķis ir izvērtēt dažādu cieto daļiņu (PM10 un PM2,5) emisijas avotu ietekmi uz gaisa kvalitāti Latvijā, novērtēt potenciālās iespējas samazināt šo piesārņotāju emisijas, apkopot labas prakses piemērus, kā arī sniegt ieteikumus pasākumiem cieto daļiņu emisiju samazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētvidē.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas Vides aizsardzības fonds
  • Īstenošanas laiks: 03/2007-12/2007

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…