Pētījums par cieto daļiņu emisiju avotiem, ietekmi uz gaisa kvalitāti un piesārņojuma samazināšanas iespējām Latvijā

Cietās daļiņas (PM10 un PM2.5) ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma veidiem Latvijā. Monitoringa rezultāti šim piesārņotājam uzrāda pastāvīgu robežlielumu pārsniegumu. Galvenie piesārņojuma avoti ir transports, sadedzināšanas iekārtas, rūpnieciskie procesi, kā arī pārrobežu pārneses. ES ir noteikti jauni normatīvi smalkajām cietajām daļiņām PM2,5, kas ir jāsasniedz noteiktā laika periodā, samazinot gaisa piesārņojumu. Latvijā galvenā problēma attiecībā uz šo gaisa piesārņotāju ir tā, ka nav skaidri apzināti iespējamie pasākumi cieto daļiņu piesārņojuma samazināšanai. Lai sagatavotos jauno ES prasību ieviešanai, ir nepieciešama laba izpratne par esošajiem cieto daļiņu emisiju avotiem, piesārņojuma tendencēm, kā arī nepieciešams apzināt labas prakses piemērus cieto daļiņu piesārņojuma samazināšanai.

Projekta mērķis ir izvērtēt dažādu cieto daļiņu (PM10 un PM2,5) emisijas avotu ietekmi uz gaisa kvalitāti Latvijā, novērtēt potenciālās iespējas samazināt šo piesārņotāju emisijas, apkopot labas prakses piemērus, kā arī sniegt ieteikumus pasākumiem cieto daļiņu emisiju samazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētvidē.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas Vides aizsardzības fonds
  • Īstenošanas laiks: 03/2007-12/2007

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…