Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp Baltijas un Ziemeļvalstu Nevalstiskām organizācijām, lai uzlabotu pieeju iedzīvotāju iesaistīšanai ekoloģiska dzīvesveida piekopšanā.

Projekta galvenās aktivitātes

Ir daudz iespēju un mazu lietu, ko ikviens var darīt, lai ietaupītu enerģiju ikdienā. Turklāt cilvēki var dalīties savā pieredzē diskusiju forumos, kuros sarunas iniciētu nevalstiskās organizācijas (NVO), tādā veidā informējot par attiecīgiem panākumiem un izaicinājumiem, ar kuriem cilvēki saskārušies, ieviešot dažādus ar energoefektivitātes saistītus pasākumus. Lietderīgi padomi un ieteikumi pasākumu ieviešanai, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanos mājsaimniecībās, varbūt labāk sadzirdami un pieņemami, ja tiek ņemti vērā gan emocionālie, gan racionālie argumenti. NVO, kas darbojas vides aizsardzības jomā, var būt nozīmīga loma energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu veicināšanā. Nevalstisko organizāciju sadarbība palīdzēs veicināt pieredzes apmaiņu starp iedzīvotājiem un sniegs pievienoto vērtību, lai popularizētu ekoloģisku dzīvesveidu un ilgtspējīgus patēriņa modeļus.

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem, Darba Efektivitātes Institūta, izstādes Māja un Helsinku energoefektivitātes centra apmeklējums;
• Diskusiju organizēšana sociālajos tīklos NVO un iedzīvotājiem pieredzes apmaiņai par ekoloģisko dzīvesveidu;
• Informatīvi materiāli iedzīvotājiem par iespējām, kā ietaupīt enerģiju un par labas prakses piemēriem;
• Starptautiska apaļa galda diskusija – dalīšanās ar pieredzi NVO starpā no Somijas, Latvijas un Igaunijas par ekoloģiska dzīvesveida veicināšanu;
• Projekta vadība un projektu rezultātu izplatīšana.

Projekta ietvaros plašākai sabiedrībai tika izstrādāti 11 informatīvi materiāli par racionālu enerģijas izmantošanu ikdienā:

1. Putekļu sūcējs – robots
2. Plīts virsma – kādu izvēlēties?
3. Kā ietaupīt elektroenerģiju kāpņu telpā?
4. Kādas spuldzes izvēlēties?
5. Kā uzskaitīt siltuma patēriņu dzīvoklī?
6. Kāpņutelpa – apsildīt vai nē?
7. Elektriskie sildītāji
8. Ventilācija un iekštelpu gaisa kvalitāte
9. Komfortabli iekštelpu apstākļi
10. Enerģijas patēriņa mērīšanas ierīce
11. Kamīns

Projekta mērķgrupas
• NVO pārstāvji un eksperti no projekta partneru organizācijām;
• Baltijas valstu un Ziemeļvalstu NVO pārstāvji, kas aktīvi darbojas vides aizsardzības jomā;
• Māju īpašnieku asociācijas, kas interesējas par enerģijas ietaupījumu iespējām, kā arī racionālu enerģijas izmantošanu ikdienā;
• Iedzīvotāji.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Ziemeļu Ministru padome
  • Īstenošanas laiks: 06/2013-03/2014

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Igaunija; TTS Institūts (Darba Efektivitātes Institūts), Somija

Projekta darbinieki:

  •  Irina Paegle

CITI PROJEKTI

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…