Projektā RenoWave Krakovā tikāmies ar projekta partneriem, lai izvērtētu paveikto un vienotos par aktuālajiem darbiem pie daudzdzīvokļu ēku renovācijas apjomu kāpināšanas pasākumiem Baltijas jūras reģionā.

Sanāksmes noritēja no 13.-15. decembrim, tās laikā apspriedām gan to, kā šo mērķi varētu palīdzēt sasniegt ar rūpnieciski ražotu paneļu tehnoloģijas izmantošanu ēku atjaunošanas procesā, gan veiksmīgu informatīvo kampaņu piemērus un izglītojošu sadarbības forumu organizēšanu, tāpat arī izvērtējām datu apkopošanu par daudzdzīvokļu ēku fondu un energoefektivitātes pasākumiem.

Ievērojot Krakovas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, Polijas partneri mūs iepazīstināja ar pieredzi vēsturisko ēku atjaunošanā. Apskatījām 1920.gadā būvētās mājas renovāciju un uzzinājām, kādi noteikumu tikuši ievēroti atjaunojot fasādi un ka lielākās izmaiņas un uzlabojumi ēkas siltināšanā pieļaujami no pagalma puses.