Ilgtspējīga mobilitāte

Sanāksmes “Kas notiek mobilitātē metropolē?” materiāli

25. novembrī norisinājās  attālinātā sanāksme “Kas notiek mobilitātē metropolē?”, kurā  tika sniegta informācija par SUMBA+ projekta rezultātiem Latvijā, bija iespēja uzzināt vairāk arī par satiksmes nozares aktualitātēm.

Projekta laikā būtiska nozīme pievērsta mobilitātes punktu attīstībai – gan iepazīstinot ar 6 mobilitātes punktu iespējamības izpēti, gan mobilitātes punktu savienojumus ar reģionālo veloinfrastruktūru. Sanāksmes laikā tika prezentēta indikatīvā pieeja CO2 emisiju prognozēšanai Rīgas metropoles areālā, kā arī sniegts ieskats valsts Mikromobilitātes infrastruktūras attīstības stratēģijā un plānos.

Sanāksmes prezentācijas:

  1. SUMBA+ projekts. Ietvars un aktivitātes. /Baltijas Vides Forums/
  2. SUMBA+ aktivitātes Rīgas plānošanas reģionā. / Rīgas plānošanas reģions/
  3. Mobilitātes punktu iespējamības izpēte Rīgas metropoles areālā (RMA) (WP 2.3)./SIA IE.LA inženieri/
  4. Priekšizpēte reģionāla mēroga velo tīkla attīstībai un mobilitātes punktu integrācijai RMA (WP 2.2)./ SIA IE.LA inženieri/
  5. RMA transporta sistēmas CO2 emisiju samazināšanas potenciāls un prognozēšana. /SIA Grupa93/
  6. Valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstības redzējums./Satiksmes ministrija/
  7. Veloinfrastruktūras attīstības plāni gar valsts autoceļiem. /Latvijas Valsts ceļi/

Vienlaikus aicinām reģistrēties sanāksmei “Labās prakses pieredzes mobilitātes jomā” – attālinātai pieredzes apmaiņai ar SUMBA+ ārvalstu partneriem, kas notiks 30.novembrī no plkst. 11:00-13:00. Reģistrācija līdz 29. novembrim ŠEIT. Sanāksmes darba valoda: angļu.

Pasākumus organizēja projekta SUMBA+ partneri Latvijā: biedrība “Baltijas Vides Forums” un Rīgas plānošanas reģions.

Aktivitātes veiktas INTERREG projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti” (SUMBA+) (Līgums Nr. X024) ietvaros.