Top platforma jūras un piekrastes plānotāju atbalstam – Sea2Land Navigator

Jau vairāk nekā gadu esam daļa no Interreg Baltijas jūras reģiona projekta Baltic Sea2Land. Šī projekta uzmanības centrā ir jautājumi, kas saistīti ar ilgtspējīgas zilās ekonomikas attīstību dažādos plānošanas mērogos. Galvenais projekta rezultāts būs tiešsaistes platforma jūras un piekrastes plānošanas speciālistu atbalstam – Sea2Land Navigator. Šai rakstā iepazīstinām ar topošo platformu un plānotajām funkcionalitātēm.

Izaicinājumi jūras un piekrastes telpiskā plānošanā

Iepazīstieties ar Mariju – plānotāju, kuras uzdevums ir izstrādāt jūras telpisko plānojumu, kas noteiks to, kā tiks izmantota viņas valsts jūras telpa. Marija apzinās, ka šim uzdevumam ir milzīgs potenciāls sniegt pienesumu vides, ekonomikas un sabiedrības labbūtības uzlabošanai. Tai pat laikā viņa apzinās, cik atbildīgs ir šis uzdevums. Izstrādājot plānošanas dokumentu, viņa vēlas saprast, vai ir iespējams ilgtspējīgā atvēlēt telpu tādām ekonomiskajām aktivitātēm kā vēja parki un akvakultūra, vienlaikus nenodarot būtisku kaitējumu dabas aizsardzībai un citām interesēm.

Atbilde viennozīmīgi ir , taču šis uzdevums nebūt nav vienkāršs. Viens no neskaitāmajiem izaicinājumiem, ar ko viņa saskaras, ir daudzveidīgo iesaistīto pušu interešu līdzsvarošana. Vai tām ir kopīgi vai pretrunīgi mērķi? Kā izdomāt veidu visu ieinteresēto pušu apzināšanai un jēgpilnai iesaistei? Kā atrast nepieciešamos datu slāņus, kas pašlaik noglabāti neskaitāmu organizāciju interneta vietnēs? Marija domā, ka būtu lietderīgi, ja būtu kāds rīks, kas ļautu vienkopus risināt šīs problēmas. Jo saglabāt status quo nav risinājums. Jūras un piekrastes plānošanas problēmas ir ļoti kompleksas, konkurence par telpu jūrā un piekrastē nepārtraukti aug. Nepārdomātas plānošanas sekas var radīt nopietnu kaitējumu gan videi, gan ekonomikai un sabiedrībai.

Par laimi, Baltic Sea2Land projekta komanda jau šobrīd strādā pie risinājuma, kas ļaus tādiem plānotājiem kā Marija risināt jūras un piekrastes telpiskās plānošanas problēmas – Sea2Land Navigator.

Iepazīsties ar Sea2Land Navigator – platformu, kas tiek radīta plānotāju atbalstam!

Sea2Land Navigator platforma palīdzēs speciālistiem, kas strādā ar jūras un piekrastes plānošanu, atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar daudzlīmeņu pārvaldību un sauszemes-jūras mijiedarbību, piemēram:

  • Kā formulēt plānošanas izaicinājumus un kritiski par tiem domāt?
  • Kā identificēt un iesaistīt manam darba uzdevumam atbilstošās ieinteresētās puses?
  • Kādi dati un informācija jau ir pieejama un kur es to varu atrast (vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī)?

Sea2Land Navigator ir tiešsaistes interaktīvs rīks, kas pašlaik tiek izstrādāts un tiks publicēts projekta beigās. To veido trīs galvenās sastāvdaļas:

Daudzlīmeņu pārvaldības rīks (MLG Tool)

Daudzlīmeņu pārvaldības rīks ir viens no trim Sea2Land Navigator platformas elementiem. Šī sadaļa ir paredzēta, lai palīdzētu plānotājiem orientēties sarežģītajā starpnozaru un starplīmeņu sadarbībā jūras un piekrastes plānošanā. MLG rīks sniegs ieteikumus, kā plānošanas procesu padarīt atvērtu daudzveidīgai un pārdomātai ieinteresēto pušu līdzdalībai katrā plānošanas procesa posmā.

Mēs, projekta Baltic Sea2Land komanda, uzskatām, ka visām ieinteresētajām pusēm, sākot no starptautiska līmeņa organizācijām līdz vietējām kopienām, ir unikāls redzējums, idejas un informācija, kas var noderēt jūras un piekrastes plānošanā. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, cik resursu ietilpīgi var būt uzklausīt ikvienu. Tāpēc šajā sadaļā būs iekļautas dažādas idejas, kā aicināt ieinteresētās puses dalīties savā redzējumā un pēc tam iegūto informāciju izmantot līdzsvarotā un pārdomātā veidā. Turklāt MLG rīku var izmantot gan viens plānotājs, gan visa komanda, lai izlemtu par labākajiem risinājumiem aktuālajam plānošanas izaicinājumam!

Datu krātuve (Data Hub)

Dati ir gandrīz ikviena jūras un piekrastes telpiskās plānošanas uzdevuma pamatā. Tomēr nepieciešamo datu kopu, kas jau ir pieejamas, atrašana bieži vien izrādās sarežģīts uzdevums.

Datu krātuvē vienuviet glabāsies informācija par jūras un piekrastes telpiskajā plānošanā potenciāli noderīgiem datiem (telpiskie dati, ekonomiskie dati u.c.) gan vietējām, gan reģionā, nacionālā un arī starptautiskā līmenī. Datu krātuve būs sasaistīta ar MLG rīku, lai palīdzētu tā lietotājam vieglāk atrast atbilstošās datu kopas.

Zināšanu krātuve (Knowledge Hub)

Visbeidzot trešajā Sea2Land Navigator sadaļā – Zināšanu krātuvē – tiks apkopoti dažādi ar jūras un piekrastes telpisko plānošanu saistīti dokumenti, labās prakses piemēri un metodes. Šī sadaļa sniegs palīdzību plānotājiem piemērotāko metožu izvēlē viņu darba uzdevumam, kā arī dos iespēju paplašināt savas zināšanas un atvieglos dokumentu atrašanu. Arī Zināšanu krātuve būs sasaistīta ar MLG rīku. MLG rīka lietotājiem tiks piedāvāti viņa uzdevumam atbilstoši pētījumi, metodes, dokumenti un labās prakses piemēri, ko tālāk varēs pētīt, apmeklējot Zināšanu krātuves sadaļu.

Kopumā Sea2Land Navigator platforma solās būt neaizstājams lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks plānotājiem, kas risina sarežgītās jūras-piekrastes plānošanas problēmas. Platforma būs pieejama visiem interesentiem bez maksas. Tā tiek izstrādāta angļu valodā. Seko līdzi projekta aktualitātēm Baltic Sea2Land mājas lapā!