JAUNUMI

Dabas aizsardzība

Vides un dabas aktuālie datumi martā

Martā iestājas ne tikai astronomiskais pavasaris – 20. datumā, bet ir vairāki citi svarīgi datumi, kad uzmanība…
Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Ja esi ieplānojis remontu

Remontē apdomīgi Svarīgi izpētīt remontpreces pirms to iegādes un izvēlēties pareizo laiku to lietošanai. Ašās idejas par…
Klimata pārmaiņas un enerģija

Atskats uz projekta NEXOGENESIS ekspertu sanāksmi

Esam veiksmīgi aizvadījuši jau ceturto Nexogenesis projekta ekspertu sanāksmi. Tās tēma šoreiz bija “Ūdens – enerģijas –…
Ūdens resursi

Ceļā uz uzlabotu piekrastes pārvaldību: BalticSea2Land pilotprojektu ieguldījums ilgtspējīgā piekrastes nākotnē

Baltic Sea2Land projektā Latvijas pilotprojekti – gan valsts, gan reģionālā mērogā – koncentrējas uz piekrastes plānošanas un…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY