JAUNUMI

Dabas aizsardzība

Atzinības raksts par Interreg programmas projektu īstenošanu

Ceturtdien, 2022.gada 29.septembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā rīkoja Eiropas Savienības…
Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP projekta pirmā starptautiskā konference

LIFE GoodWater IP projekta pirmā starptautiskā konference būs veltīta dabā balstītiem risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanai. Konference notiks…
Icon NODERĪGI

Aicina uz EMAS noslēguma pasākumu

  Iepazīsti vides vadības sistēmu EMAS! Noslēgusies Vides pārraudzības valsts biroja  izglītojošā kampaņa “Iepazīsti EMAS”, kur ņēmām…
Icon NODERĪGI

Eiropas Komisijas Vides politikas ziņojums 2022

Iepriekšējos vides politikas īstenošanas pārskatos attiecībā uz ES vides rīcībpolitikas un tiesību aktu īstenošanu Latvijā bija noteikti…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu