JAUNUMI

Icon NODERĪGI

Depozīta sistēma – no 01.02.2022.

Jau pavisam drīz, 1. februārī, Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma dzērienu iepakojumam, kas pavērs iespēju iedzīvotājiem nodot…
Ūdens resursi

Semināru cikla “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā” materiāli

Lai iepazīstinātu nozari, atbildīgās institūcijas, pašvaldības, potenciāli iesaistītās puses un sabiedrību ar apkopoto informāciju par notekūdeņu dūņu…

Atskats uz mūsu 2021. gadu

Joprojām citādāks ir bijis šis gads, tomēr ne mazāk labs, vērtīgs un interesants! Joprojām ar ierobežojumiem tikties,…
Ūdens resursi

Projekta LIFE GoodWater IP trešā ziņu lapa

Šajā ziņu lapā lasiet No atkrituma par resursu – Latvijas Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija dabas un cilvēku…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu