Dabas aizsardzība

Aptauja par vides problēmvietām Rīgā, Cēsīs un Valmierā

Atkārtoti aicinām ziņot par novērotām vides problēmvietām Rīgā, Cēsīs un Valmierā, lai palīdzētu atrast labākos pilsētu zaļo teritoriju plānošanas risinājumus!

Applūšana stipra lietus vai sniega kušanas laikā, siltumsalu veidošanās, slikta gaisa kvalitāte, augsts trokšņu līmenis, slikta ūdens kvalitāte, invazīvās sugas – šīs ir tikai dažas no vides problēmām, ar kurām mēdz saskarties pilsētu iedzīvotāji. Mainoties klimatam, pieaug dažādu ekstremālo laikapstākļu, to skaitā karstuma viļņu un stipru lietusgāžu, biežums un intensitāte. Zinātnieku prognozes liecina, ka nākotnē vides problēmas pilsētvidē kļūs aizvien jūtamākas, tādēļ jau šobrīd ir svarīgi domāt par pilsētu klimatnoturības stiprināšanu.

Efektīvs rīks pilsētu klimatnoturības paaugstināšanai un iedzīvotāju labbūtības uzlabošanai ir pārdomāta zaļo teritoriju plānošana, kā arī dabā balstīto risinājumu ieviešana problēmu risināšanai. Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, Cēsu novada pašvaldību un Valmieras novada pašvaldību projektā LIFE LATESTadapt strādā pie šo pilsētu zaļās infrastruktūras kartēšanas, kas vēlāk kalpos par pamatu labāko zaļo teritoriju plānošanas risinājumu meklēšanai.

Kartējuma tapšanai mums ir svarīgi apzināt konkrētas vides problēmvietas. Ja Rīgā, Cēsīs vai Valmierā esi pamanījis vietas, kas, piemēram, applūst pēc stiprām lietavām vai arī vasarās izteikti spēcīgi sakarst, aicinām par tām ziņot, aizpildot nelielu aptaujas anketu.

Aptaujas anketas meklē šeit:

Aptaujas aizpildīšana aizņem 3-5 minūtes laika.Pateicamies par veltīto laiku!

Pētījums norisinās 2023. gadā, par tā norisi un rezultātiem infomēsim gan mūsu mājaslapā, gan sociālajos tīklos! Pētījuma veikšanu līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

      

Plašāka informācija par projektu LIFE LATESTadapt: https://www.bef.lv/projekti/latestadapt/