Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Arī vecajām elektroprecēm ir sava vieta

Pēc svētkiem mājās nereti parādās jaunas elektropreces. Un bieži vien šis laiks sakrīt ar veco ierīču lietošanas laika beigām.

📍 Ja tās patiešām vairs nav lietojamas, tad atceries elektropreces nogādāt tam paredzētajās vietās – tuvākajā EEI pieņemšanas punktā vai sazinies ar savu atkritumu apsaimniekotāju.

🧐 Rimi veikalos – specializētie zaļie konteineri mazās elektrotehnikas un bateriju nodošanai pieejami Rimi Hyper un Rimi Super veikalos.

👍 Nogādājot vecās elektropreces tām paredzētā vietā, tu saudzē vidi, samazini vajadzību pēc resursiem jaunu elektroiekārtu ražošanai un ļauj bīstamām ķīmiskām vielām nenonākt vidē.

Plašāk: https://padomapirmsperc.lv/ari-vecajam-elektroprecem-ir…/

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild Baltijas Vides Forums.