Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

AskREACH uzņēmumu balva: uzvarētāji un finālisti

Apsveicam AskREACH uzņēmumu konkursa laureātus!

AskREACH uzņēmumu balvas konkursā uzņēmumi sniedza atbildes uz tiešsaistes aptaujas jautājumiem, un žūrija izvērtēja iesniegtās atbildes saskaņā ar iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Žūrijas locekļi bija AskREACH projekta koordinators – Vācijas Vides aģentūra, UBA, uzņēmumu kampaņas koordinators-  Luksemburgas Zinātnes un tehnoloģiju institūts LIST, kā arī pārstāvji no Dānijas Vides aizsardzības aģentūras un divām nevalstiskajām organizācijām – Baltijas Vides foruma Latvijā un ARNIKA, Čehijā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par to darbību, sazinājāmies ar četriem finālistu uzņēmumiem. Visbeidzot, tika izvēlēti divi uzņēmumi, kuri saņēma balvas kategorijās “Informētākais tirgotājs par īpaši bīstamām vielām,” un “Labākais komunikācijas veicējs piegādes ķēdē”.  Žūrija katrā kategorijā izvirzīja arī otrās vietas ieguvējus, jo rezultāti bija visai  līdzīgi. Iepazīstinām ar četriem finālistiem divās balvu kategorijās

Kategorijā “Informētākais tirgotājs par īpaši bīstamām vielām” uzvarētājs ir:

Cervera AB

https://www.cervera.se/

Kategorijā “Labākais komunikācijas veicējs piegādes ķēdē” uzvarētājs ir:

Abena A/S

https://www.abena.com

Otrās vietas ieguvējs šajā kategorijā ir:

Tchibo GmbH

https://www.tchibo.com/

Otrās vietas ieguvējs šajā kategorijā ir:

VAUDE Sport GmbH & Co.KG

https://www.vaude.com/de-DE/

Apsveicam uzvarētājus ar ieguldīto darbu komunikācijā par īpaši bīstamām vielām izstrādājumos!

Laureātu atlase tika organizēta saskaņā ar AskREACH projekta mērķiem.

Viens no AskREACH mērķiem ir palielināt informētību par uzņēmumu pienākumu sniegt informāciju saskaņā ar REACH regulas prasībām un jo īpaši uzlabot zināšanas par īpaši bīstamām vielām izstrādājumos ne tikai piegādes ķēdē (starp mazumtirgotājiem, importētājiem, ražotājiem utt.), bet arī patērētājiem. Vēl viens mērķis ir sazināties arī ar uzņēmumiem un uzzināt par problēmām, ar kurām tie saskaras, strādājot pie tā, lai izpildītu REACH regulas 33. pantā noteiktos informācijas sniegšanas pienākumus un uzlabotu komunikācijas procesus piegādes ķēdē. Kopumā projekts ir vērsts uz to, lai palielinātu drošāku izstrādājumu izmantošanu.

Informācija par uzvarētāju atlases kritērijiem: Žūrija noteica īpašus kritērijus, lai nodrošinātu taisnīgu atbilžu izvērtēšanu no pretendentiem. Žūrija pārbaudīja, kā tiek pārvaldītas ķīmiskās vielas un kā tiek īstenota vides un ilgtspējas politika. Mērķis bija novērtēt, vai šādas politikas īstenošanai ir piešķirti līdzekļi un cilvēkresursi, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar īpaši bīstamo vielu klātbūtni izstrādājumos vai izpildītu REACH regulas komunikācijas pienākumus.

Lai uzzinātu vairāk par jautājumiem, ko vērtēja žūrija, joprojām ir publiski pieejama pieteikuma veidlapa dažādās valodās ŠEIT.

Uzvarētāji saņem divu veidu balvas.

  • Piegādes ķēdes kategorijā uzvarētājs saņems “viena gada iPoint rīka licenci”, kas ir piegādes ķēdes rīks, kas nodrošina atbalstu produktu atbilstības un ilgtspējas nodrošināšanā.
  • Mazumtirgotāju kategorijas uzvarētājam mūsu projekta partneri no Sofijas pētniecības grupas nodrošinās “REACH atbilstības instruktāžu”, kas novērtēs ieviestās pārvaldības sistēmas, lai identificētu īpaši bīstamās vielas izstrādājumos, ar mērķi uzlabot šīs sistēmas un palielināt to efektivitāti.

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).