Klimata pārmaiņas un enerģija

Atskats uz projekta NEXOGENESIS ekspertu sanāksmi

Esam veiksmīgi aizvadījuši jau ceturto Nexogenesis projekta ekspertu sanāksmi. Tās tēma šoreiz bija “Ūdens – enerģijas – pārtikas – ekosistēmu jomas: no kopsakarību savstarpējo saikņu modelēšanas līdz lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentam un iesaistīto pušu vienošanās par sadarbību Lielupes upju baseina apsaimniekošanā”.

Uz šo pasākumā mums izdevās pulcēt ekspertus gan no atbildīgo jomu ministrijām, gan no reģiona un pašvaldību līmeņa, tāpat pārstāvētas bija arī  lauksamniecības organizācijas, zinātniskie institūti un universitāte, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Sanāksmes ietvaros iepazīstinājām dalībniekus ar līdz šim projektā paveikto. Demonstrējām būtiskus rezultātus – Lielupes upju baseina teritorijai izstrādāto sistēmdinamisko modeli, kas atspoguļo ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu jomu savstarpējās mijiedarbības un socioekonomiskās attīstības scenārijus. Prezentācija raisīja lielu interesi un auglīgas diskusijas gan no Latvijas, gan Lietuvas pārstāvju puses.

Nexogenesis projekta viens no mērķiem ir, izmantojot mākslīgo intelektu un modelēšanas metodes, rast veidus, kā ievērojot ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu jomu mijiedarbību, uzlabot resursu pārvaldību Lielupes upju baseinā. Vērtīgs atbalsts šī mērķa sasniegšanai būs izstrādātais NEPAT (Nexogenesis Policy Assessment Tool) lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks. Ar tā palīdzību būs iespējams vizualizēt dažādu jomu politikas īstenošanas iespējamo ietekmi, ievērojot atšķirīgus klimata pārmaiņu un sociālekonomiskos attīstības scenārijus. Par šīs lietotājiem draudzīgās platformas darba versijas funkcionalitāti pasākumā stāstīja gan BEF pārstāvji, gan tās izstrādātāji no Eurecat institūta Spānijā.

Sanāksmes noslēguma sesijā ekspertiem bija iespēja auditorijai prezentēt savus projektus un iniciatīvas Lielupes upju baseinā.

Sanāksmes prezentācijas (angļu valodā) pieejamas ŠEIT

Plašāk par projektu: https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).