Dabas aizsardzība

Atzinības raksts par Interreg programmas projektu īstenošanu

Ceturtdien, 2022.gada 29.septembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā rīkoja Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu Interreg programmu 2014.–2020.g. perioda noslēguma pasākumu. Katras Interreg programmas vadošā iestāde (t.sk. no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Francijas un Vācijas)  nominēja vienu programmas partneri no Latvijas atzinības un balvas saņemšanai par veiksmīgo darbu programmas projektu īstenošanā un programmas vērtību popularizēšanā. Tāpat tika godinātas trīs institūcijas, kas saņēma lielāko balsu skaitu ievērojamāko projektu rezultātu video konkursa ietvaros. Interreg projekti sniedz nozīmīgu ieguldījumus tūrisma, vides, kultūras, uzņēmējdarbības, inovāciju, izglītības, sociālajā un institūciju starptautiskās kapacitātes stiprināšanas jomās.

2014.–2020.gada ES fondu plānošanas periodā Interreg programmu ietvaros kopumā apstiprināti 504 projekti, kuros vairāk nekā 1100 Latvijas institūciju sadarbojas ar gandrīz 4000 institūcijām no 27 ES dalībvalstīm, kā arī Lielbritānijas, Norvēģijas un Šveices, piesaistot Latvijas reģionu attīstībai gandrīz 124 milj. eiro inovāciju, uzņēmējdarbības, vides, klimata, tūrisma, kultūras, nodarbinātības, transporta un citu jomu attīstībai.

Baltijas jūras reģions kļūst par vienu no visstraujākās izaugsmes reģioniem Eiropas Savienībā. Latvija atrodas šī reģiona dinamikas centrā un ir svarīgi sadarboties, lai pilnībā izmantotu šo unikālo priekšrocību. Interreg programmu formāts ir lieliska iespēja kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem rast vienotus risinājumus kopīgajiem izaicinājumiem.

Svinīgajā pasākumā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša parakstītus atzinības rakstus saņēma Balvu, Krāslava, Valkas, Alūksnes un Jelgavas novada pašvaldības, Rīgas valstspilsēta, Vidzemes plānošanas reģions, biedrības “Baltijas Vides Forums”, Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”” un “Vidzemes tūrisma asociācija”, kā arī Aleksandrovas pamatskola Dagdā Interreg projekti sniedz nozīmīgu ieguldījumus tūrisma, vides, kultūras, uzņēmējdarbības, izglītības institūciju starptautiskās kapacitātes stiprināšanas jomās.

Pašreiz ir uzsākusies jaunā 2021-2027.gada plānošanas perioda Interreg programmu īstenošana. Institūcijas no Latvijas ir aicinātas kopā ar sadarbības partneriem sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus. Informācija par Interreg programmām un izsludinātajiem projektu konkursiem atrodama interreg.lv un Interreg  programmu tīmekļa vietnēs.

Fotogalerija no pasākuma: https://www.varam.gov.lv/lv/galerija/interreg-programmu-nosleguma-pasakums 

Pārpublicēts no https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/godina-labakos-interreg-programmu-projektu-istenotajus-latvija