Klimata pārmaiņas un enerģija

Bauskā notikusi pārrobežu sadarbības sanāksme

Ar mērķi pārrunāt pārrobežu sadarbības iespēju izpēti, sasaistot ūdens-enerģija-pārtika-ekosistēmas Lielupes upes baseinā, 29. septembrī Bauskā norisinājās starptautiska sanāksme. Sanāksmes akcents tika vērsts uz Lielupes upju baseinu apgabalu Latvijas un Lietuvas teritorijā.

Ūdens apsaimniekošana, enerģijas un pārtikas ražošana, kā arī ekosistēmas ir savstarpēji saistītas un veido vienotu sistēmu, kas mijiedarbojas ar klimata faktoriem un sociāli-ekonomiskajiem virzītājspēkiem. Resursu pieejamība un kvalitāte šajās jomās, kā arī izvirzītie politikas mērķi un instrumenti var veicināt vai kavēt ekonomisko attīstību gan valsts gan reģionālajā līmenī. Pārrobežu sadarbība starp pierobežas pašvaldībām var sekmēt efektīvu pasākumu ieviešanu, lai nodrošinātu sabalansētas ekonomisko izaugsmi, rūpes par iedzīvotājiem un vides aizsardzību.

Sanāksmes saturs:

Prezentācijas tika sniegtas angļu valodā, bet darba grupu diskusijas notika latviešu un lietuviešu valodās.

Sanāksme tika organizēta ES Horizon2020 programmas projektā NEXOGENESIS (“Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881)), tās mērķis bija veicināt diskusiju par pārrobežu sadarbības attīstību starp vietējām un reģionālajām institūcijām, kas sniedzas tālāk par atsevišķu projektu ieviešanu Lielupes upju baseinu apgabalā Latvijā un Lietuvā.

Plašāk par projektu te: https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/