Ilgtspējīga mobilitāte

Ieskaties mobilitātes punktu “kartes stāstā”

Lai veicinātu izpratni par mobilitātes punktu konceptu, sistēmu un šīs infrastruktūras būtību, tika izveidots mobilitātes punktu “kartes stāsts” jeb story map.

Materiāls sagatavots  INTERREG projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) ietvaros, tā autori ir Anete Zvaigzne (IELA inženieri), Viesturs Laurs (IELA inženieri), Gerda Marta Stalte (Baltijas Vides Forums) un Līga Pakalna (Baltijas Vides Forums).

   Interreg Baltic Sea Region - Logo