Ilgtspējīga mobilitāte

Kas notiek mobilitātē metropolē?

Tuvojoties projekta SUMBA+ izskaņai, biedrība “Baltijas Vides Forums” un Rīgas plānošanas reģions aicina uz attālināto sanāksmi “Kas notiek mobilitātē metropolē?”, kurā informēsim par projekta rezultātiem Latvijā, būs iespēja uzzināt vairāk arī par nozares aktualitātēm – esam aicinājuši satiksmes nozares pārstāvjus dalīties ar nacionālajiem plāniem un to īstenošanu.

SUMBA+ devis būtisku ieguldījumu mobilitātes punktu koncepta attīstībā un izpratnes iegūšanā un nostiprināšanā – mobilitātes punkti ir svarīgi ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai, bet, lai pilnvērtīgi izpildītu ilgtspējības mērķus, tiem ir jābūt ērtiem un labi salāgotiem ar kopējo transporta sistēmu.

  • Kā noteikt funkcija, kurām būtu jābūt mobilitātes punktā?
  • Kā mobilitātes punktus savienot ar reģionāla mēroga veloinfrastruktūru un kāda ir šī savienojuma nozīme?
  • Ar ko sākt, ja ir jānovērtē CO2 emisijas?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem radīsiet 25. novembra sanāksmē “Kas notiek mobilitātē metropolē?”, sanāksmes laiks no plkst. 11:00-13:00, norise zoom platformā.

Aicinām sanāksmei reģistrēties ŠEIT līdz 23. novembrim. Reģistrētie dalībnieki saņems zoom sanāksmes piekļuves informāciju.

Vienlaikus aicinām saglabāt datumu nākamajam pasākuma – attālinātai pieredzes apmaiņai ar SUMBA+ partneriem, kas paredzēta 30. novembrī no plkst. 11:00-13:00. Plašāka informācija un reģistrēšanās sanāksmei tiks pblicēta drīzumā.

Aktivitātes veiktas INTERREG projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti” (SUMBA+) (Līgums Nr. X024) ietvaros.