Icon NODERĪGI

Sagatavotas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā

Lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos Latvijā un efektīvi rīkotos šo sugu negatīvās ietekmes mazināšanai, izstrādātas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā. To izstrāde ir balstīta zinātniskos kritērijos, piemērojot Eiropas un starptautiskās risku analīzes labākos piemērus Latvijas situācijai.

Vadlīnijas tapušas Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projektā LIFE IP LatViaNature un tās ir ekspertu darba grupas rezultāts, kurā  sadarbojās gan Daugavpils Universitātes zinātnieki, gan pieredzējuši speciālisti no  Valsts augu aizsardzības dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Plašāka informācija LatViaNature projekta mājaslapā: https://latvianature.daba.gov.lv/aktivitates