Ūdens resursi

Kurzemes reģiona iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā

Uzsākot piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi, Kurzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus līdz š.g. 30. novembrim piedalīties aptaujā, lai iegūtu sabiedrības skatījumu par tiem jautājumiem, kas būtu jārisina piekrastes tematiskajā plānojumā, kā arī par Kurzemes piekrastes būtiskākajām vērtībām. Aptauja veidota ArcGIS sistēmā, un iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē piekrastes vērtības.

Aptauja veidota ArcGIS sistēmā un tajā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē piekrastes vērtības. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas vidēji 10 minūtes. Tās rezultāti tiks apkopoti un izmantoti Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma izstrādē.

Aptauja pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un ArcGIS sistēmā: https://arcg.is/04LW9D

Aptauja tiek rīkota projektā “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – Baltic Sea2Land). Projekta mērķis – līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību, t.sk. telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām. Projektu finansē no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027. gadam. Vairāk par projektu (angļu valodā): https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/