Ilgtspējīga mobilitāte

Labās prakses pieredze mobilitātes jomā

30. novembrī ar mērķi informēt par SUMBA+ partneru un sadarbības organizāciju paveikto mobilitātes jomā tika rīkota sanāksme “Labās prakses pieredze mobilitātes jomā”.

Sanāksmē tika prezentēti vairākas mobilitātes aktivitāšu pieredzes, kuras var būt saistošas arī Rīgas Metropoles areāla pašvaldībām un nozares politiku veidojošām institūcijām.

Pasākumu organizēja projekta SUMBA+ partneri Latvijā: biedrība “Baltijas Vides Forums” un Rīgas plānošanas reģions.

Aktivitātes veiktas INTERREG projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti” (SUMBA+) (Līgums Nr. X024) ietvaros.