Dabas aizsardzība

Noritējis SELINA projekta pirmais darbseminārs

No 27. līdz 31. martam Sofijā, Bulgārijā notika projekta SELINA 1.  darbseminārs “Seeds of Change: understanding barriers, enabling factors and decision makers’ needs triggering transformative change”. Pasākums klātienē un tiešsaistē pulcēja projekta partnerus un ieinteresēto pušu pārstāvjus no vairāk nekā 50 organizācijām un 30 valstīm. Baltijas Vides Forumu pārstāvēja kolēģe Anda Ruskule.

Pasākuma mērķis bija ne tikai informēt par projekta SELINA aktivitātēm, bet arī apspriest ar iesaistītajām pusēm faktorus, kas veicina vai kavē ar dabas daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem saistītu konceptu īstenošanu dzīvē. Tāpat tika veicināta informācijas apmaiņa starp projekta ekspertiem un ieinteresētajām pusēm, kā arī tika organizēts izziņas brauciens, iepazīstot siltumsalas novērtēšanas metodes Sofijā un tās apkārtnes dabas daudzveidību un ekosistēmu sniegtos pakalpojumus.

Jau pavisam drīz aicināsim kopā arī dažādu nozaru ekspertus no Latvijas, lai meklētu “pārmaiņu sēklas” vai celmlaužus ekosistēmu pakalpojumu jomā un domātu par šī koncepta iekļaušanu plānošanā un lēmumu pieņemšanā.

Uzzini vairāk par SELINA projektu:

🇱🇻 https://www.bef.lv/projekti/selina-lv/
🇬🇧 https://www.project-selina.eu/