Noslēgusies anketēšana par zaļajām teritorijām un to lietošanu

31. jūlijā noslēdzās anketēšana par iedzīvotājiem svarīgajām zaļajām teritorijām un to lietošanas paradumiem Rīgā, Cēsīs un Valmierā. Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par sniegto ieguldījumu pilsētu zaļās infrastruktūras kartējumu tapšanā!

Anketēšanas laikā savāktas vairāk nekā 1000 atbildes no Rīgas, Cēsu un Valmieras iedzīvotājiem, kā arī pilsētu viesiem. Anketēšana notika no 2023. gada maija līdz 31. jūlijam. Tālāk uzkrātā informācija tiks apkopota un apstrādāta integrēšanai topošajos pilsētu zaļās infrastruktūras kartējumos. Rezultātu apkopojumus publicēsim gan Baltijas Vides Foruma mājas lapā, gan arī sociālajos tīklos – aicinām sekot līdzi informācijai!

Anketēšana notika projektā LIFE LATESTadapt, kura viens no mērķiem ir ieviest un integrēt zaļo infrastruktūru un dabā balstītus risinājumus vietējo pilsētu pašvaldību plānošanā, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību un pilsētu noturību pret klimata pārmaiņām. Latvijā projektā ir iesaistīta Rīgas pašvaldība, kā arī Cēsu un Valmieras novadu pašvaldības.

Pilsētu zaļo infrastruktūru veido visu – gan dabisko, gan daļēji dabisko – zaļo teritoriju tīkls. Pilsētu zaļās teritorijas pilda daudzveidīgas funkcijas, to skaitā nodrošina bioloģisko daudzveidību, veic klimata regulāciju, regulē plūdus. Ņemot vērā pilsētu zaļo teritoriju milzīgo sociālo nozīmi, kartējot zaļo infrastruktūru, ir būtiski apzināt ne tikai zaļo teritoriju atrašanās vietas, bet arī to funkcijas, to skaitā teritoriju nozīmi cilvēkiem.

Pētījuma veikšanu līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lai gan aptauja par pilsētu zaļajām teritorijām un to lietošanu ir noslēgusies, joprojām ir iespēja iesaistīties Rīgas, Cēsu un Valmieras zaļās infrastruktūras kartējumu tapšanā, aizpildot īsu anketu par novērotajām applūstošajām un līdzīgām vides problēmvietām šajās pilsētās. Anketas par problēmvietām: https://www.bef.lv/aptauja-par-vides-problemvietam-riga-cesis-un-valmiera-2/

Vairāk par LIFE LATESTadapt projektu: https://www.bef.lv/projekti/latestadapt/