Icon PASĀKUMS

Piekrastes dabas un kultūras mantojuma attīstība

2020. gada 15. oktobrī tiešsaistē norisinājās Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas organizēta konference, kurā tika vērtēta piekrastes telpiskās attīstības politika: padarītais un plānotais, specifiskā atbalsta mērķa ”Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana un starprezultāti, kā arī bija iespēja piedalīties virtuālā tūrē Liepājā, Nīcā, Grobiņā, Pāvilostā un Ventspils novadā.

Konfrences pirmajā daļā kolēģe A. Ruskule prezentēja projekta Land-Sea-Act integrēto pieeju, plānojot līdzsvarotu jūras un sauszemes resursu izmantošanu Land-Sea-Actp rojekta pilotteritorijā Dienvidkurzemē.

Plašāka informācija un konfrences prezentācijas pieejama šeit, bet plašāka informācija par Land-Sea-Act projektu: https://land-sea.eu/