Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības un tās sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšana un atjaunošana. Dabas aizsardzības sfērā darbojoties vairāk nekā 15 gadus, biedrība “Baltijas Vides Forums” saredz, ka sabiedrības izpratne, viedums un pozitīva attieksme pret dabu un ekosistēmām joprojām ir stiprināma – gan informējot, gan izglītojot, gan iesaistot un aicinot uz praktisku darbību ikvienu, kam rūp saudzīga attieksme pret dabas resursiem un infrastruktūru,  bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un iesaiste praktiskā rīcībā.

Projekta “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” fokusā 3 galvenās prioritātes:

 • izpratnes, vieduma un pozitīvas attieksmes veidošana un stiprināšana par dabu kā kapitālu un par sabiedrības ieguvumiem no ekosistēmu sniegtajiem labumiem (pakalpojumiem);
 • sabiedrības informēšana par izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai saistībā ar jauno Bioloģijas stratēģiju 2030;
 • zinātnes atziņu nodošana plašākai sabiedrībai, daloties ar esošajām un jaunajām zināšanām par dabas kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un mijiedarbību.

Projektā plānots:

 • izstrādāt tematisko ziņojumu “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”, kurā sniegtā informācija atbalstīs viedākas sabiedrības izpratnes veidošanu un līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā;
 • vadīt un koordinēt tematisko sadarbības grupu par dabas kapitālu, izstrādājot tematisko ziņojumu; tādējādi stiprinot vides organizāciju sadarbību un kapacitāti, veicinot organizāciju mijiedarbību un koordinētu līdzdarbošanos vides politikas jautājumu risināšanā;
 • organizēt apmācības digitālo prasmju stiprināšanai un digitālo komunikācijas rīku apguvei, kā arī par dažādu tematisko vizuālo materiālu izstrādi.

Galvenie fakti

 • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
 • Projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Īstenošanas laiks: 06/2021-04/2022
 • Projekta numurs: 1 08/48/2021

Kontaktpersonas

 • Dace Strigune
 • Agnese Reķe
 • Kristīna Veidemane
 • Anda Ruskule

CITI PROJEKTI

Placeholder

Mēbeļrūpniecības nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs Ja pārstāvat mēbeļu ražošanas uzņēmumu, noteikti esat…

E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai

E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai Projekta mērķis Uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem,…
Placeholder

EcoHousing

Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis Somija, Igaunija un Latvija ir bagātas ar meža resursiem, kas ir atjaunojami…

NonHazCity

Inovatīvi pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju minimizēšanā no apdzīvotām vietām Baltijas jūras reģionā Projekta mērķis ir veikt…
Menu