Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Vai bioplastmasa mūs izglābs?

No 3.maija līdz 13. jūnijam sociālajos medijos noris kampaņa “Padzīvosim bez plastmasas”. Šīs kampaņas uzdevums ir informēt par plastmasas “neredzamo” piesārņojumu – ķīmiskajām vielām – un veicināt ikdienas paradumu maiņu ar mērķi samazināt bīstamo vielu nonākšanu vidē vai mūsu pašu organismos. Kampaņas laikā uzsvars tiek likts uz plastmasu saturošām precēm, kuras lietojam ikdienā – drēbēm, rotaļlietām, sporta inventāru, pārtikas vairāklietojamiem un uzglabāšanas traukiem un citiem sadzīves piederumiem.

Šīs nedēļas tēma – bioplstmasa

Bioloģiski noārdāmā plastmasa? Izklausās lieliski, bet STOP, ne tik ātri! Diemžēl termins “bioplastmasa” ir mazliet maldinošs un samērā mulsinošs.

Raksts pilnā apjomā pieejams: https://padomapirmsperc.lv/vai-bioplastmasa-mus-izglabs

Kampaņas mērķis nav nosodīt sabiedrību par ikdienas izvēlēm, bet gan informēt par plastmasas preču potenciālo bīstamību un norādīt uz alternatīvām izvēlēm, kuras izgatavotas no citiem materiāliem un ir draudzīgākas un drošākas gan mūsu veselībai, gan videi. Kampaņas materiāliem sociālajos tīklos latviešu valodā var sekot mirkļbirkai #padzivosimbezplastmasas , angļu valodā – #nonhazplasticdiet .

Kampaņa tiek rīkota projektā “Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot projekta NonHazCity rezultātus”(NonHazCity2), kas ir INTERREG programmas projekts, kura galvenais mērķis ir veikt pasākumus bīstamo vielu emisiju samazināšanai no neliela izmēra emisiju avotiem pilsētu teritorijās. Rīgas pilsētas pašvaldība ir šī projekta vadošais partneris.

Kampaņas saturiskais sadarbības partneris ir LIFE programmas projekts “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).

Ja Jums ir vajadzīga papildus informācija, lūdzam sazināties ar projektu pārstāvēm:

Līgu Kārkli (liga.karkle[at]bef.lv vai Līgu Pakalnu (liga.pakalna[at]bef.lv).