Ūdens resursi

Ūdens resursi

Realizējot projektus, Baltijas Vides Forums aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, kā arī valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par dažādiem ar ūdens apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.

PROJEKTI

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams…

LIFE GOODWATER IP

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ūdens resursiem ( (sadaļa tiek papildināta): 05/2018-12/2018: Zemes…
Menu