Ilgtspējīga mobilitāte

Velo Forumā 2020 sagatavoti priekšlikumi velosatiksmes attīstības veicināšanai

22. janvārī vairāk kā simts dažādu institūciju un organizāciju pārstāvji pulcējās diskusiju forumā Velo Forums 2020.

Pasākuma pirmā daļa bija veltīta informatīvi izglītojošai daļai par velosatiksmes integrāciju kopējā mobilitātes sistēmā, velo tūrisma aspektiem, velosatiksmes datu iegūšanas veidiem, sabiedrības iesaistīšanu un aktuālajiem nozares pētījumiem. Velo Forumu 2020 atklāja VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs, uzsverot velotransporta lomu siltumnīcas efekta gāzu emisiju mazināšanā un to, ka velosatiksmes attīstībai vajadzīga bezprecedenta sadarbība. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns pavēstīja par Satiksmes ministrijas ieceri Velosatiksmes attīstības plāna vietā veidot Mikromobilitātes plānu, kas ietvers pasākumus gājēju, velobraucēju, skrejriteņu un pārējo lēnsatiksmes transportlīdzekļu vajadzībām. Sekojošās speciālistu prezentācijās apskatīti visaptverošā Latvijas velo pētījuma rezultāti, velosatiksmes integrēšana sabiedriskā transporta sistēmā, velotūrisms, velosatiksmes datu ievākšanas metodes, velosatiksmes novērtēšanas metodes un velosatiksmes veicināšanas risinājumi pašvaldībās, kā arī velotransporta lomu klimata pārmaiņu mazināšanā.

Pasākuma informatīvās daļas  prezentācijas pieejamas šeit.

Otrajā daļā dalībnieki darbā grupās izstrādāja ar ilgtspējīgu mobilitāti saistītus priekšlikumus dažādām nozarēm.

Pasākuma laikā Priekšlikumi velosatiksmes veicināšanai tiks iesniegti Satiksmes ministrijai transporta politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai.

Iespēju Velo Forumu 2020 vērot interneta tiešraidē izmantoja 320 skatītāji. Pasākuma video ieraksts pieejams VARAM tīmekļa vietnē.

Velo Foruma 2020 laikā dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus menti.com platformā. ŠEIT atrodamas atbildes uz auditorijas jautājumiem.

Pasākums organizēts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un projekta “Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās” (CyclUrban) finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Grels
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Telpiskās plānošanas departamenta
vecākais eksperts
Martins.Grels@varam.gov.lv

Līga Pakalna
Biedrība “Baltijas Vides Forums
vides eksperte un projektu koordinatore
liga.pakalna@bef.lv