Ilgtspējīga mobilitāte

Pieejama velosipēdu satiksmes datu metodika

Mūsdienās ir svarīgi veidot vidi, vadoties pēc ilgtspējīgas attīstības, veselīga dzīvesveida un efektīvas mobilitātes principiem, veicinot resursu taupīgu izmantošanu tautsaimniecībā. Viens no instrumentiem šī mērķa sasniegšanai ir velosatiksmes attīstīšana pilsētās.

Velosatiksmes attīstīšanas mērķis nav pievērst cilvēkus riteņbraukšanai, bet gan izmantot resursus atbilstoši nepieciešamībai, veicinot multimodālu pārvietošanos, kas ietver pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, velosipēdiem, privātajiem motorizētajiem transportlīdzekļiem un citiem pārvietošanās līdzekļiem atbilstoši nepieciešamajam mērķim un veicamajam attālumam, iespējām tā pārvarēšanai un pārvietošanās līdzekļu optimālai kombinēšanai pilsētā.

Mērķis ir maksimāli mobilizēt iespējamos pārvietošanās veidus, pielāgojot katrai situācijai atbilstošākos pārvietošanās līdzekļus, tādejādi optimizējot laiku un ietaupot resursus.

Velosatiksmes attīstīšana ir iespēju un jaunu platformu radīšana pilsētas procesu mūsdienīgai attīstībai. Zinot, ka velosatiksmei ir tendence ievērojami pieaugt pēc atbilstošas infrastruktūras izbūves, liela nozīme ir arī realizēto projektu monitoringam.

Aicinām iepazīties ar pētījumu Velosipēdu satiksmes plūsmu uzskaites un datu analīzes metodika.

Pētījums veikts  projekta SUMBA (R074) ietvaros. Plašāka informācija par projektu sumba.eu