Ilgtspējīga mobilitāte

Aizvadīts SUMBA & NSB CoRe koprades seminārs

16. oktobrī norisinājies projektu SUMBA un NSB CoRe koprades seminārs “Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskā vīzija”.

Koprades semināra mērķis bija sadarbībā ar pašvaldībām, transporta attīstības plānošanā iesaistītajām institūcijām un ekspertiem diskutēt par Rīgas metropoles areāla mobilitātes attīstības risinājumiem tuvākajā nākotnē un ilgtermiņā.

Semināra dienas kārtība (un prezentācijas):

  1. NSB CoRe projekts – paveiktais un plānotais/Rūdolfs Cimdiņš (Rīgas plānošanas reģions)/
  2. SUMBA projekts – paveiktais un plānotais /Līga Pakalna (Baltijas Vides Forums)/
  3. Ādaži. Pašvaldību stāsti – transporta jomā padarītais un nākotnes vajadzības 
  4. Salaspils. Pašvaldību stāsti – transporta jomā padarītais un nākotnes vajadzības 
  5. Sigulda. Pašvaldību stāsti – transporta jomā padarītais un nākotnes vajadzības 
  6. Rail Baltica vīzija – reģionālās satiksmes attīstības perspektīvas /Neils Balgalis (Grupa 93)/
  7. Autotransporta direkcija. Institūciju transporta jomā plānotais
  8. Eiropas Dzelzceļa līnijas. Institūciju transporta jomā plānotais

Pasākums organizēts ar projekta SUMBA (R074) finansiālu atbalstu. Plašāka informācija par projektu sumba.eu